Comenius-projekt

A Prohászka Ottokár Katolikus Gimnáziumban zajlott Comenius találkozóról Kleinhappelné Nagy Editet, Comenius SPUREN kapcsolattartó tanárt Lesták Zsófia, 11-es tanuló kérdezte.

 

Először is, kérem, meséljen egy kicsit Comeniusról! Ki volt ő, és miért pont róla nevezték el a pályázatot?

Jan Amos Komensky, ismertebb nevén Comenius (1592-1670) tekinthető az első modern pedagógusnak. Habár az iratok magyar származásról tanúskodnak, Comenius Csehországban élt és folytatta tevékenységét. Tanulmányait a hernborni és a heidelbergi egyetemeken végezte. 1650-ben Lorántffy Zsuzsa és fia, Rákóczi Zsigmond meghívására Magyarországra látogatott. Pedagógiai elvei napjainkban is útmutatóként szolgálnak. Csak egy-két elképzelését említsük az oktatással kapcsolatban: fontosnak tartotta, hogy a tananyagot a gyermek életkorához igazítsák. Szerinte a gyermekeket gondolkodásra kell oktatni; előnyben részesítette a drámajátékot mint oktatási módszert. Rámutatott arra is, hogy a gyermekek könnyebben elsajátítják az anyagot, ha nemcsak verbális úton, hanem szemléltető anyagok felhasználásával oktatják őket.

Ha néhány mondatban kellene összefoglalnia, mit mondana erről a projektről?

A SPUREN-projekt központi gondolata a szólások és közmondások kutatása és feldolgozása a tanulás, a képzés témakörében. A projekt egyik fő célja, hogy a partnerek a saját nyelvi frázisaikhoz összegyűjtött ismereteiket egymással összevessék, megbeszéljék, illetve közösen bővíthessék. Az etimológiai és nyelvi nézőpont mellett a közmondások tartalmi értelmezésére is sor kerül színpadi jelenetek, riportok, illusztrációk formájában.

Mely országok működnek közre, illetve miért jó, ha valaki részt vesz a munkában? A diákok képességeit hogyan tudja fejleszteni a program? Kik a résztvevők az iskolából, és miért pont őket választották ki?

A projekt fő koordinátora Németország. Magyarország mellett Hollandia, Belgium, Finnország, Olaszország, Szlovákia és Bulgária tanárai és diákjai dolgoznak ebben a kétéves projektben. Gimnáziumunkból összesen mintegy 7 tanár és 50 diák, elsősorban a főgimnazisták vállalnak feladatokat, főként a 9. és 10. évfolyamból, de 7. illetve 8. osztályosok közül is vannak lelkes tagjai a projektnek. Mivel a ?Szólások és közmondások? témájának feldolgozása igen sokrétű, ezért minden diák megtalálja benne a neki szóló feladatot, legyen az egy nyelvi magyarázat, illusztráció, riportkészítés, plakáttervezés, pantomim, esetleg egy közmondáshoz kapcsolódó történet megírása illetve színpadra vitele. A közös munka nem csupán a diákok egyéni képességének kibontakozását és fejlődését támogatja, hanem jelentős mértékben elősegíti a köztük lévő sikeres együttműködést. A közös munka öröme igazi közösséggé formálja őket.

Milyen nemzetközi programokat terveztek erre az évre? Vannak esetleg magyar ötletek is?

Az első találkozót, mely egyben a projektet előkészítő találkozó volt, Németországban, Paderbornban rendezték meg 2013 októberében. Itt készítettük elő közösen az első év programját, melybe egy magyarországi és egy németországi találkozót terveztünk.

A Budakeszire szervezett első Comenius-találkozóra 2014 márciusában került sor. Elsőként belga vendégeinket fogadtuk egy bilaterális találkozó keretében, melynek során közösen folytathattuk a már megkezdett munkát. Az eddig összegyűjtött közmondásokkal, szólásokkal egy érdekes társasjáték révén ismerkedhettek a diákok, valamint az általunk összegyűjtött, tanulással kapcsolatos szólásokat, közmondásokat egy-egy közös pantomimban jelenítettük meg. Az érdemi munka mellett lehetőség nyílt a kulturális kikapcsolódásra is, hagyományaink, Budakeszi és fővárosunk, Budapest megismerésére. A következő tanév novemberében mi viszonozzuk ezt a látogatást Gentben, ahol a munka Brueghel flamand közmondásokat ábrázoló festményeinek elemzésével folytatódik.

A multilaterális, minden partnerországot magába foglaló találkozóra röviddel a belgák látogatása után, március végén került sor. Tartalmas programban részesülhettek a többi országból érkező vendégeink is. Iskolánk diákjai néptáncbemutatóval lepték meg a vendégeket, majd egy közös táncház vette kezdetét. A Teaházban az eddig összegyűjtött és illusztrált közmondásokból és szólásokból kiállítást rendeztünk, ehhez kapcsolódóan vegyes csoportokban írtak egy-egy történetet diákjaink, és a legjobb sztoriból „Tanulni sose késő”címmel színpadi mű született. Emellett a pantomimjátékok kigondolásában is örömüket lelték a diákok. A megtartott prezentációk segítségével kicsit közelebbről megismerhettük egymás kultúráját, hagyományait. Az idő gyönyörű volt, így Budakeszi mellett sok helyszínre eljutottak külföldi vendégeink, többek között egy dunai sétahajózásra, egy budapesti városnézésre és a festők városába, Szentendrére is. Szép élményekkel, jó hangulatban térhettek haza.

A következő tanév Comenius SPUREN-projekttalálkozóinak Belgium mellett Finnország. Olaszország ad otthont. Izgalommal teli várakozással nézünk a találkozók elébe.

 

Itt ragadnám meg az alkalmat és szeretnék minden kollégának és tanulónak köszönetet mondani a projektben eddig végzett színvonalas munkájáért.

 

Szeretettel: Kleinhappelné Nagy Edit

Comenius SPUREN kapcsolattartó tanár

(az interjúban közreműködött: Lesták Zsófia 11. A)

 

A Buda Környéki Televízió által készített felvétel megtekintéséhez kattintson az alábbi képre:

Megosztom a cikket