Budakeszi fejlődik

Navracsics Tibor, EU-biztos jelölt, valamint Soltész Miklós államtitkár is részt vett a Fidesz-KDNP budakeszi választási fórumán, melyen bemutatkoztak a két párt közös listáján induló önkormányzati képviselőjelöltek is.

 

A megjelenteket Ohr Alajos jelenlegi képviselő és képviselőjelölt köszöntötte. Beszámolt Budakeszi utolsó 4 évének jelentős fejlesztéseitől (Városháza, a Fő téri park, a Fő utca rekonstrukciója, az új bölcsőde, a járdaépítések stb.), kiemelve: ennek ellenére a jelenlegi önkormányzatnak, településünknek nincs adóssága. Ma egy békés, nyugodt közéletű, virágzó városban élhetünk.

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia mottója: „Budakeszi közösségéért dolgoztunk”

„Tisztelt Választópolgárok, kedves Budakesziek!

 

Budakeszi város polgármestereként a Budakeszi Hírmondó önkormányzati újság hasábjain rendszeresen, minden hónapban tájékoztatom Önöket tevékenységemről. Engedjék meg, hogy a 2010?2014. ciklusban polgármesteri, valamint a 7. számú választókerületet érintő képviselői munkámról beszámoljak Önöknek.

 

Polgármesteri tevékenységem:

Az elmúlt négy évben jelentős eredményeket sikerült elérnünk. Városunk fejlődéséhez hozzájárult a képviselő-testület tagjainak munkája, a civil szervezetek, egyesületek aktív, együttműködő tevékenysége, amit Budakeszi polgármestereként ezúton is szeretnék megköszönni. Az alábbiakban szeretnék említeni néhány konkrét eredményt szakpolitikai bontásban a teljesség igénye nélkül.

 

Sikeres pályázatok

 

A 20102014. ciklusban számos európai uniós és egyéb pályázatot fejeztünk be, melyeket az előző ciklusból örököltünk, és nyertünk újakat, melyek egy részét már sikeresen befejeztük, a többi kivitelezése pedig folyamatban van. Megépült az új városháza, megszépült a Fő téri park, a Pitypang Sport Óvoda bővítése és felújítása is megtörtént, átadtuk a HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Idősek Napközi Otthonának felújított és bővített épületét. Új, 48 férőhelyes bölcsőde épült, időszakosan négy évszakos korcsolyapályát létesítettünk, „Értékes vagy!címmel ifjúsági bűnmegelőzési program is megvalósult. Folyamatban van az önkormányzat teljes szervezetének fejlesztésére irányuló pályázat. Közel 5 milliárd Ft bruttó értékben új szennyvíztisztító telepet létesítünk. A projekt keretében megvalósul Makkosmária csatornázása is. Pályázatot nyertünk a polgármesteri hivatal, a Széchenyi István Általános Iskola és a Pitypang Sport Óvoda energetikai fejlesztésére. Több településsel közösen számítástechnikai fejlesztést lehetővé tevő pályázatot nyertünk.

Több mint 6 milliárd forint bruttó összértékű beruházás valósult meg négy év alatt, melyhez az önkormányzat mindössze kb. 600 millió Ft-os önrészt biztosított.

 

Önkormányzati által finanszírozott illetve támogatott fejlesztések

A 2012. évben civil összefogással megújult az 1956-os kopjafa környezete, melyet 600 000 Ft-tal támogattam saját keretemből. Abban az évben adtuk át a Nagy Sándor József-emlékházban az Idegenforgalmi Információs Pontot, melynek kialakítását 650 000 Ft-ból valósította meg az önkormányzat.

A 2013. évben ugyanúgy saját keretemből 300 000 Ft-tal támogattam a Nepomuki Szent János-szobor felállítását, környezetének rendezését.

Ugyanebben az évben 8,6 millió Ft-os önkormányzati forrásból megvalósult a Dózsa György téri termelői piac fejlesztésének első üteme. A fejlesztést még az idei évben folytatjuk, további 6 millió Ft-ból.

A 2013. évben Nevelési tanácsadó létesült városunkban a HÍD Családsegítő épületében. A helyiség felújításához 1 150 000 Ft-tal járultunk hozzá. Pár héttel később megnyitotta kapuit az Ifjúsági Klub a művelődési központban, melynek kialakítását az önkormányzat 200 000 Ft-tal támogatta.

A 2014. évben megújult a mamutfenyőkhöz vezető híd 2,86 millió Ft-ból, 3,5 millió Ft-ból megszépült a Schieli-kápolna környezete is. Az önkormányzat mindösszesen 450 000 Ft-tal támogatta az Őseink emlékére elnevezésű szobor felállítását és a környezetének rendezését is.

Polgármesterként egyik legfontosabb feladatomnak tekintettem, hogy közvetlen munkatársaimmal együtt elérjük a Fő utca felújíttatását, mely 305 millió Ft-os kormányzati forrásból 2014. évben meg is valósult. Az önkormányzat ehhez további 10 millió Ft-ot biztosított a Fő utcát érintő, kapcsolódó fejlesztések megvalósítása érdekében (szegélykövek cseréje, járdaszakaszok felújítása, Dózsa György téri bekötőút aszfaltozása, további kiegészítő munkálatok).

 

Önkormányzat által kiírt pályázatok

Az önkormányzat által közel 9 millió forint értékben épített járdákon túlmenően az utolsó két évben közel 8 millió forintot fordítottunk az önerős lakossági járdaépítés támogatására. A pályázatok eredményeképpen összesen 900 m2 járdafejlesztés valósult meg, míg az idei évben további közel 1000 m2 járda fog megújulni.

A 2011. évben elindítottuk a civil szervezetek, helyi önszerveződő közösségek támogatására vonatkozó pályázatot is. A három év alatt összesen 7,6 millió Ft-tal támogattunk 103 civil-, önszerveződő szervezetet.

 

Civil kapcsolatok

Három, informálisan működő szervezetet létrehozásában működtünk közre. A Kulturális Tanácsadó Testületet 2012 májusában azzal a céllal jött létre, hogy a város közösségi és kulturális életét további gazdagítsa, színesítse. A Budakeszi Idősügyi Tanács 2012 júniusában alakult meg, hogy a város szépkorú lakosainak érdekeit szolgálja és segítse az önkormányzatnak a település nyugdíjasaival, időskorú polgáraival kapcsolatos munkáját. A Budakeszi Civil Kerekasztalt – civil kezdeményezésre – 2013 októberében hoztuk létre annak érdekében, hogy elősegítse az önkormányzat és a civil szervezetek közti hatékonyabb együttműködést, és a szervezetek egymás közötti kapcsolatának fejlődését.

 

Szociális gondoskodás

 

A Budakeszi Szociális Szövetkezet 2014-ben önkormányzati kezdeményezésre, az önkormányzat részvételével jött létre. A szövetkezet lehetőséget biztosít szociálisan rászoruló lakosok támogatásához és munkahelyteremtéséhez.

Az önkormányzat az Erzsébet-program révén két éve segíti a rászoruló családok és nyugdíjasok üdülését, melynek eredményeképpen 41 budakeszi lakos mehetett el nyaralni 2013?2014-ben. A budakeszi nyugdíjas korú lakosok részére több alkalommal kedvezményes számítógép-kezelői tanfolyamot indítottunk, mely az idei év novemberében tovább folytatódik. A nyugdíjasok és a nagycsaládosok megsegítése érdekében karácsonyi utalvány-, és élelmiszercsomag-osztást, tűzifa programot indítottunk, valamint iskolakezdési tanszercsomaggal is támogattunk a családokat. Az önkormányzat 2013?2014-ben összesen 112 szociálisan rászoruló gyermek részére biztosított nyári étkeztetést, melyre összesen 1 millió 740 ezer Ft-ot adományozott. Az önkormányzat a szociális segélyezés különböző formáiban éves szinten 30 millió forinttal támogatja a rászoruló lakosokat.

 

Közbiztonság

A város közbiztonságának fejlesztése érdekében 2011-ben kamerarendszert építettünk ki a településen, melyet folyamatosan bővítünk. Jelenleg 22 kamera segíti a rendőrség és polgárőrség munkáját.

A Budakeszi Védelmi Centrum 2011-ben kezdte meg a működését, és 24 órás ügyeletet biztosít Budakeszin. A centrum révén városunk lakói rendszeres bejelentéseikkel, információikkal segítik a közbiztonság fenntartását.

A 2013. évben térségi lakossági összefogással valósult meg a rendőrség részére egy új Dacia Duster terepjáró beszerzése 3,5 millió Ft értékben.

 

Munkahelyteremtés

Lehetőségeinkhez mérten minden eszközzel igyekszünk támogatni és elősegíteni a munkahelyteremtést a településen. A városban az egyik legnagyobb munkaadó az önkormányzat. Az önkormányzat és intézményei összesen 378 főt foglalkoztatnak. A Pitypang Sport Óvoda bővítésével 4 fő óvodapedagógusnak és 1 fő dajkának biztosítottunk új munkahelyet.  Az új bölcsődében 13 új munkahelyet teremtettünk. A 2013. évtől a rehabilitációs hozzájárulás terhére 2 félállású alkalmazott dolgozik a két óvodában. 2013 novemberétől további 3 fő pedagógiai asszisztens foglalkoztatását vállalta az önkormányzat az óvodák javára.

Budakeszi Város Önkormányzata részt vesz a közfoglalkoztatási programokban is, mellyel segíteni tudja a városban élő, szociálisan hátrányos helyzetben lévő családok életét. Tavaly nyár óta összesen 66 főt foglalkoztatott Budakeszi önkormányzata. Az idei évben csatlakoztunk a nyári diákmunka programhoz, mely eredményeképpen 12 budakeszi tanulónak tudtunk munkát biztosítani július?augusztus hónapban.

 

Egészségügy és oktatás

Évente egyszer ingyenes nőgyógyászati rákszűrést tartunk, melyet évente 80-100 hölgy veszi igénybe.

Az idei évben közel 2,5 millió Ft-ot biztosítottunk összesen 79 fő, a Budakeszin életvitelszerűen élő 6., 7., 8. osztályos leánygyermekek HPV elleni védőoltásaira.

Szerettük volna elismerni és díjazni a Budakeszi egészségügye érdekében hosszabb időn át kiemelkedő munkát végzett egészségügyi dolgozók, valamint a Budakeszi oktatásügyében kimagasló tevékenységet végző pedagógusokat, ezért 2013-ban Budakeszi Egészségügyért-, és Budakeszi Oktatásügyért díjat alapítottunk.

Minden évben rendszeresen gondoskodtunk az oktatási intézményeink zökkenőmentes működéséről és üzemeltetéséről. Komoly lépéseket tettünk egy közeljövőben megépülő új iskola és tanuszoda érdekében.

 

Városüzemeltetés

A város üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat a Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési (BVV) Kft. látja el a településen. A Kft. 2013. évben lényeges változásokon ment keresztül. A cél az volt, hogy a város az építési feladatokat nem elsősorban alvállalkozók bevonásával, hanem saját erőkkel, gépekkel és eszközökkel végezze saját cége által a költséghatékony gazdálkodás érdekében. Csak a 2013. évben 1000 m2-nyi kátyút javított a BVV Kft. Ezeken felül rendszeresen végzi a zöldfelületek fenntartását, ezen belül fűnyírást, virágosítást, parlagfű-mentesítést, bokrok metszését, sövényvágást a közterületeken.

 

Kultúra

Az önkormányzat a lakossági igényeket kielégítve törekedett a város kulturális életének fellendítésére és rendezvények színvonalának emelésére is. Egy település életében kiemelt feladat a közösségépítés is. Nagy örömünkre szolgál, hogy az elmúlt években egyre több budakeszi lakos vesz részt és érzi jól magát rendezvényeinken, legyen szó egy örömfutásról, március 15-ei ünnepségről, vagy éppen a Családi Nap Fesztiválról, Budakeszi legnagyobb rendezvényéről, mely idén ünnepelte 20. születésnapját. A városi rendezvényeket magasabb színvonalon szerveztük meg, valamint új rendezvényekkel is gazdagítottuk Budakeszi közösségi életét (Szent Mihály-napi vigasságok, állatok világnapja, Városkarácsony).

 

Térségi szerepkör

Budakeszi 2013. január 1-jével Biatorbágy, Budajenő, Budakeszi, Budaörs, Herceghalom, Nagykovácsi, Páty, Perbál, Remeteszőlős, Telki, Tök, Zsámbék települések vonatkozásában járásközponti feladatokat lát el.

2013 májusában megalakult a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás, melynek központja Budakeszi. Tagjai (Biatorbágy, Budajenő, Budakeszi, Herceghalom, Nagykovácsi, Páty, Perbál, Remeteszőlős, Tök) közösen működtetik a HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatot, valamint a Budakörnyéki Közterület-felügyeletet is.”

 

Bemutatkoztak a FideszKDNP képviselőjelöltjei is:

1. sz. választókerület jelöltje Sigmond Bertalan 33 éves, politológus végzettségű, 3 kislány boldog édesapja. Apai ágon erdélyi református családból származik, felesége sváb katolikus, így személyes átélése van a magyarsváb, illetve az ökumenikus kapcsolatokról. Tervei között szerepel a Romkert Teátrum előadásainak felújítása, a valamikori Pihenőpark modern közösségi térré alakítása, szorgalmazni fogja az új művelődési ház megépítését, Budakeszi zöld arculatának erősítését.

A 2. választókerület jelöltje a legtapasztaltabb önkormányzati ember, Ohr Alajos, aki 6. alkalommal készül a megmérettetésre. Kommunikáció?médiatudomány végzettségű. Az utolsó ciklusban – a polgármester asszony kérésére – napi munkájában segíti a város első emberét. Magát a BKK legkönyörtelenebb tárgyalópartnerének aposztrofálja. Tervei között szerepel a Dózsa György téri buszvégállomás kijjebb helyezése, a 4-es metró és Budakeszi közvetlen összeköttetése buszjárattal, egységes, méltányos busztarifa bevezetése az agglomerációban, az új 30-as sebességcsökkentő táblák elhelyezése, újabb gyalogátkelőhelyek és biztonságos kerékpárutak létesítése.

A polgármester asszony kérte fel Páczi Erzsébetet, a 3. választókerület jelöltjének. Húsz éve költözött Makkosmáriára, 2 gyermek édesanyja. Kutató közgazdászként dolgozik, ezért megválasztása esetén gazdasági kérdésekkel foglalkozna (az önkormányzati intézmények hatékonyabb működése, a település adópolitikájának újragondolása, jó kapcsolat kiépítése a magánbefektetőkkel, a kis- és középvállalatok támogatása, a pályázati lehetőségek minél jobb kihasználása). Szimpatikus szlogenje: Jó gazdálkodás gyarapodó város.

Bakács Bernadett, a 4. választókerület polgárainak képviselőjelöltje. Harmincegy éve él Budakeszin orvos férjével és 8 gyermekével. Bölcsész, újságíró és mentálhigiénés végzettséggel rendelkezik, az utóbbi 4 évben alpolgármesterként szolgálta szeretett városát. Szakterülete a szociális és családpolitika. Tervei között szerepel a József Attila utca alsó szakaszának megépítése, széles járdákkal; a sportpálya felújítása, fejlesztése; pihenőpadok kihelyezése a Fő utcán; Ifjúsági Tanács létrehozása; népfőiskola-, a felnőttoktatás népszerűsítése.

Az 5. választókerület jelöltje Bánhidi László. Húsz éve él Budakeszin, 4 gyerek édesapja, építészmérnök. Jelentős önkormányzati tapasztalatokkal rendelkezik. Büszke arra, hogy körzetében amelyet sokan a város

mostohagyerekének gondolnak komoly beruházások történtek (az óvoda felújítása, bővítése, a Zichy Péter utca teljes felújítása, az új bölcsőde megépítése stb.). Tervei között szerepel a HÉSZ teljes megújítása 2015 végéig, Budakeszi értékeinek számba vétele, illetve arculatának megőrzése, az új iskola megépítése.

A Széchenyi István Általános Iskola igazgatónője, Czifra Zsuzsanna indul a 6. körzetben. Ezer szállal kötődik a településhez: itt él, 3 gyermeke itt járta ki az általános és középiskolát. 2006 óta önkormányzati képviselő, azóta az Oktatási, Kulturális, Sport és Ifjúsági Bizottság vezetője. Nyilvánvaló, hogy legfontosabb terve egy új általános iskola megépítése, a Nemzeti Lovas Programban való részvétel, a tanuszoda létrehozása, újabb kerékpárutak létesítése, a testvériskolai és testvérvárosi kapcsolatok minél jobb kihasználása, a Fő téri parkban ingyenes wifi elérhetőség.

A 7. számú választókerület jelöltje dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia, jelenlegi polgármester. Szintén 2006 óta önkormányzati képviselő, 2008?10-ig alpolgármester. Kiemelkedő fejlesztéseket tudhat magáénak a körzet: a Fűzfa utca és a Munkácsy utca közti gyalogos közlekedésre szolgáló fahidat újraépítették.

A 2011. évben teljes egészében megújult a Meggyes utca burkolata. A 2012. évben a Meggyes-Munkácsy utcák kereszteződésében, valamint a Dózsa György tér-Szél utcai csomópontban megvalósult a kanyarodósáv szélesítése, az ún. „Csulak-lépcső” megújítása.

Ebben az évben sokak által régóta várt esemény történt: megszépült, megújult, kibővült a Meggyes utcai játszótér is, ahová kültéri sporteszközöket telepítettek. A területet folyamatosan közbiztonsági kamera is védi. A 2014. évben az általános karbantartáson túl pingpongasztalt telepítettek a játszótérre, és a homokozó cölöpjeinek a cseréje is megtörtént. Ugyanebben az évben megvalósították a Szél utca és Meggyes utca murva padkázását és a Szél utca kátyúzását.

Több alkalommal rendezték a mamutfenyők környékét, 2012-ben új fenyőfákat ültettek, ritkították az elhanyagolt bozótot és kellemes környezetet alakítottak ki a kirándulni, pihenni vágyóknak. 2014 májusában átadták a 2,86 millió Ft önkormányzati forrásból megújult mamutfenyőkhöz vezető hidat is. A Munkácsy utcán a gyermekorvosi rendelővel szembeni rossz állapotú járdát szintén saját keretéből 2014 júliusában újították meg. A Fűzfa és Fenyő utcák közvilágítására 7,4 millió Ft-ot biztosítottak, mely idén szeptemberben megvalósul. Döntöttek a Szél utca-Munkácsy utca csomópontjának átépítéséről is.

„Végezetül: fontosnak tartom megjegyezni, hogy az elmúlt négy évben polgármesterként és a 7. számú választókerület képviselőjeként is szolgáltam Budakeszit. A két feladat jól kiegészítette egymást, képviselői munkámért külön díjazást nem vettem igénybe, ami megtakarítást jelentett a település számára” fejezte be beszédét a képviselőjelölt asszony.

Farkas Dániel Gábor, a 8. választókörzet jelöltje, a helyi polgárőrség vezetője. Közéleti elkötelezettségét édesapjától, az egykori polgármestertől, Farkas Gyulától örökölte. 2010-től bizottsági tag. Fő célja a közbiztonsági helyzet javítása, a térfigyelő kamerarendszer további kiépítése, a Dózsa György tér rendezésének befejezése, a járda program folytatása, a szociálisan rászoruló idős emberek támogatása.

 

A képviselőjelöltek bemutatkozása után az est egyik vendége, Soltész Miklós államtitkár úr szólalt fel. Kiemelte: Budakeszi vezetése legtöbbet a közlekedésben tette. Megújult a Fő út, már csak modern buszok járnak a 22-es járatcsalád vonalain.

Budakeszi példamutató a demográfia terén is, az ország demográfiai gondjai megoldódnának, ha mindez kivetítődne országosan. Jelentős fejlesztések történtek ezen a területen is (új bölcsőde épült, óvodákat újítottak fel, illetve bővítettek, nemsokára átadják a Prohászka gimnázium új tornacsarnokát stb.). Ez utóbbi nyilván erősíti majd a közösséget, hiszen a budakeszieké is lesz.

Kiemelkedő esemény volt az Őseink emlékére szobor átadása. Nem túlzás, ha azt mondjuk, hogy ez Kárpát-medencei kihatású dolog volt.

Példaértékű tevékenységet folytatnak a budakeszi civil szervezetek is. A gyimesbüki vasúti épület felújítása, a templom fölött kopjafák elhelyezése azt bizonyítja: „Nem magyarkodni kell oda menni, hanem hosszú távú segítséget kell nyújtani csángó és székely testvéreinknek.”

Végül arra hívta fel a figyelmet az államtitkár úr, hogy hihetetlen kitartásra lesz szüksége a megválasztott képviselőknek, hiszen ezúttal nem négy, hanem öt évre választjuk őket. A választópolgárokat türelemre intette, mivel egyszerre nem lehet mindent elérni, csak szép fokozatosan.

Az est utolsó felszólalója Navracsics Tibor EU-biztos jelölt volt. Beszédében kifejtette: aki Budakeszire jön, sok szép új dolgot lát, és ebből azt a következtetést vonhatja le: itt jól dolgozhatnak a képviselők, valamint a polgármester. Valóban: tekintélyes eredményeket tudhat magáénak a város az elmúlt 4 év során. Október 12-én az lesz a kérdés: Budakeszi tudja-e folytatni a megkezdett kiváló utat, hogy virágzó település legyen? Meg kell adni a jelölteknek a felhatalmazást, hogy tovább mehessenek a helyes úton. „A lélekszám gyarapodik, olyan kellemes gondjaik vannak (mi legyen a neve az új bölcsődének), amivel rengeteg település cserélne Önökkel. Budakeszi jól karbantartott, szép, gondozott, takaros város, az itteni emberek szeretik településüket. Budakeszin lakni jó érzés” mondta végül Navracsics Tibor.

A Buda Környéki Televízió riportere által megkérdezett jelenlévők csak megerősíteni tudták az előzőekben elhangzottakat. Ugyanúgy Schrotti János, a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, aki szerint gyümölcsöző kapcsolatot építettek ki a város vezetésével. Mint mondta, számukra kiemelkedő esemény volt az elmúlt időszakban az óvoda bővítése és tájház tulajdonba vétele is.

 

Szabó Tibor Mihály

Fotógaléria itt.

A Buda Környéki Televízió által készített felvétel megtekintéséhez kattintson az alábbi képre:

Megosztom a cikket