Átadták a Budakeszi Egészségügyért díjakat

Július elején, a Semmelweis-napi ünnepség keretében a Városházán átadták a Budakeszi Egészségügyért díjakat. Az első alkalommal odaítélt elismerést ketten is átvehették: dr. Türke István körzeti háziorvos és dr. Hamvasi Miklós fogszakorvos.

 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. szeptember 26-i ülésén Budakeszi Egészségügyért díjat alapított. Az önkormányzat a kitüntetéssel azon egészségügyi dolgozók jelentős eredményt hozó munkáját ismeri el, akik Budakeszi egészségügye

érdekében hosszabb időn át kiemelkedő munkát végeztek vagy a településhez kötődően életpályájukkal elkötelezettségüket bizonyították az egészségügyi élethivatás mellett.

Az egyik díjazott, Dr. Türke István 1969. június 6-tól a mai napig is Budakeszin körzeti háziorvos. Ez idő alatt állandó helyettesítéseket látott el a környező településeken is, mint Telki, Budajenő, Perbál, Nagykovácsi, valamint, 1993-ig megbízott sorozó orvos volt a honvédségnél. 1969-től a mai Széchenyi István Általános Iskola orvosa, 1975-től a Vasas Sport Egyesület Budakeszi Sport tagozatos osztályának sportorvosa lett. 45 éve dolgozik a Budakeszi Egészségügyi Alapellátó Intézményben. Jelenleg körzetében, továbbra is elhívatottan, nyugdíjas helyettes háziorvosként, végzi gyógyító munkáját.

Az orvos támogatói közül az egyik így indokolta választását: ?Türke doktor úr, kivívta magának a betegei szeretetét, elismerését, emberségből, együttérzésből, segítőkészségből. Betegeit, lelkiismeretesen látogatja, receptekkel, orvosi tanácsokkal ellátja. Számtalan esetben, saját maga váltotta ki a recepteket, rászoruló betegei számára.?

 

A másik díjazott gyógyító Dr. Hamvasi Miklós 1967. január 15-től Budakeszi első kinevezett fogorvosa. 1985-ig fogászati rendelést végzett a Széchenyi István Általános Iskolában, 1967-1997 között magánrendelést is vállalt. A 80-as évektől a 90 évek elejéig csoportvezető főorvosként az adminisztrációs feladatokat is ellátta. Részt vett Budakeszi Vöröskereszt munkájában, szervezte a település véradással kapcsolatos munkáit, melyért kitüntetésben is részesült. 1997-től az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott rendelésként folytatja a területi fogászati ellátását.

Egyik támogató betege így ír róla: ?…köszönöm, hogy én is sok hálás beteg közt, részesülhettem gyógyító szeretetében! Az Úr áldását kérem egész életére, munkájára, szeretteire, és a Lélek, örök életre termő gyümölcseit! A lélek gyümölcse pedig nem más, mint: a szeretet, öröm, békesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás!?

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester Tepperwein német írótól idézett beszéde elején: ?Mi az én igazi hivatásom? Meghatározott szándékkal születtem erre a világra. Beteljesülést csak akkor találok, ha elhivatottságomat felismerem, elfogadom és elvégzem. A hivatásnak olyasvalaminek kellene lennie, amiért az ember él.?

– A Budakeszin dolgozó szociális, egészségügyi szakemberek a budakeszi lakosok megsegítését választották hivatásnak, mely nagyban hozzájárul ahhoz, hogy lakosaink, a gyermekek, fiatalok, idősek, betegek egészségesebben élhessenek városunkban ? folytatta a polgármester. Mint a település érintett szakembereit megszólítva mondta: az önök munkája a legnagyobb elismerést érdemli.

A városvezető ezt követően a kormány egészségügyi rendszert érintő fejlesztéseit sorolta. Eszerint a kabinet a kórházak négy évvel ezelőtti 120 milliárdos adósságát egynegyedével csökkentette. Idén nyáron rövid távú plusz támogatást nyújt a korházaknak és az év második felében el készül egy olyan konszolidációs javaslat, amely középtávon megakadályozza a korházak adósságának újratermelődését. A rezidensek számára létrehozott ösztöndíjrendszernek köszönhetően sikerült lassítani a legjobban képzett egészségügyi dolgozók kiáramlását az országból, és ma az elvándorlás a magyar egészségügyből alacsonyabb szintű, mint 2009-ben volt. 2010 óta 120 új mentőautót vásároltak, sürgősségi rohamkocsikat állítottak munkába, és még 178 újabb mentőautó érkezik a magyar egészségügybe. Huszonkét új mentőállomás épült és hatvanat korszerűsítettek.

Mint a polgármester megállapította: immáron negyedik éve, több lépcsőben zajlik az egészségügyi dolgozók bérrendezése, amelynek egyaránt részesei az ápolók, az orvosok, a szakorvosok, a háziorvosok, a mentőorvosok, a védőnők, a fogorvosok, a rezidensek, a gyógyszerészek és a házi gyermekorvosok. A 2012-ben 90 ezer, 2013-ban újabb 95 ezer egészségügyi dolgozó bérét emelte a kormány, mely tendencia az idei évben is folytatódik. Emelkedik a háziorvosok, a házi gyermekorvosok, a védőnők és az alapellátásban dolgozó fogorvosok finanszírozása és bére, melyre összesen tízmilliárd forintot biztosít a kormány ebben az évben. Ma Magyarországon 300 milliárd forintot meghaladó értékű fejlesztés történik az egészségügyi intézményekben, és csaknem 400 uniós fejlesztési program zajlik.

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia ezután rátért a Budakeszi egészségügy fejlesztése terén végzett eredmények ismertetésére. Eszerint a 2013. évben új orvosi bútorokat szereztek be, megvalósították a védőnők babakocsi tárolójának tető-, valamint, a bejárati előtér üvegfedésének cseréjét. Ingyenes HPV védőoltást tettenk elérhetővé a 7-8. osztályos lányok számára a városban. Az idei évben is biztosították az ingyenes méhnyakrák-szűrést a Budakeszin élő hölgyek részére.

– Fejlődik az egészségügy Budakeszin, de még nem értünk az út végére. Az önkormányzat az elkövetkező években rendezni kívánja az orvosi rendelő helyzetét is, hogy méltó körülmények között folyhasson a szakszerű betegellátás ? zárta beszédét a polgármester, majd megköszönte a város egészségügyi dolgozóinak áldozatos munkáját, kiemelve a Budakeszi Egészségügyért díj első két kitüntetettjének érdemeit, mondván: – Büszkék vagyunk önökre, és hálával tartozunk azért, hogy hosszú évek óta példaértékű, magas szintű betegellátást biztosítanak városunkban.

 

bgy

Fotógaléria itt.

A Buda Környéki Televízió által készített felvétel megtekintéséhez kattintson az alábbi képre:

Megosztom a cikket