Áfra Sándor oktatásügyért díjazott lett

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Budakeszi Oktatásügyért díjat a 2016. évben Áfra Sándor pedagógus részére adományozza.

 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete attól a céltól vezérelve, hogy a város szolgálatában kiemelkedő érdemeket szerzett személyeket és szervezeteket méltó elismerésben részesíthesse, valamint életművüket, személyüket és cselekedetüket megfelelőképpen értékelve állíthassa példaként a jelen és az utókor elé, Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013-ban Budakeszi Oktatásügyért díjat alapított. Az önkormányzat a kitüntetéssel elismeri és díjazza azon pedagógusok, oktatók, intézményi dolgozók jelentős eredményt hozó munkáját, akik Budakeszi oktatásügye érdekében hosszabb időn át kiemelkedő munkát végeztek vagy a településhez kötődően életpályájukkal elkötelezettségüket bizonyították a pedagógusi élethivatás mellett.

 

„Azért lettem pedagógus, hogy a természetnek nyers gyémántját szép vigyázattal csiszoljam kristállyá.”

(Németh László, Kossuth-díjas író)


Áfra Sándor 1982 óta él Budakeszin, két gyermek édesapja, felesége szintén a pedagógusi pályát választva a Széchenyi István Általános Iskolában tanít. 1982-ben fejezte be tanulmányait a Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi karán és történelem-földrajz szakos középiskolai tanár végzettséget szerzett. 2002-ben a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen közoktatás vezető szakvizsgát tett.

Friss diplomásként 1982. augusztus 1-jétől a Nagy Sándor József Gimnáziumban kezdett tanítani, melynek a mai napig, 34 év óta történelem és földrajz szakos pedagógusa.

Az intézményben 1992. december 1-jétől kollégiumi igazgató, majd 1996. szeptember 2-tól igazgatóhelyettes. Nagyon magas színvonalon végzett munkáját szakmai igényességgel látja el. A 34 év alatt több alkalommal volt osztályfőnök, 1986-ban és 1995-ben ballagott osztálya. Helyettes osztályfőnökként kimagasló szakmaisággal segíti az osztályfőnök munkáját. Szinte minden évben, most is vannak érettségiző diákjai.

 

A földrajz és a történelem tantárgyak oktatásán kívül számos feladatot lát el, az elmúlt több mint három évtized alatt megszámlálhatatlan iskolai rendezvény szervezője, közreműködője volt, aktív szerepet vállal az iskola és a város sportéletében is. A „nagysanyis” focicsapat vezetőjeként, győztesként tértek haza a belgiumi tornáról, rendszeres szervezője és játékosa is volt a több alkalommal megrendezett Fűzfa Kupa Röplabda Bajnokságnak, ahol a gimnáziumi csapat kapitányaként hosszú éveken keresztül birtokolta a „nagysanyis” csapat a bajnoki címet. Mindezeken túl az évente megrendezésre kerülő tanár-diák válogatott oszlopos tagja, legyen szó akár fociról, kosárlabdáról vagy éppen röplabdáról. Hosszú évek óta lelkes és lendületes főszervezője a Kihívás napja Budakeszi rendezvényeinek is. Közreműködik az iskola által beadott uniós pályázatok elkészítésében, önálló pályázatának köszönhetően jutott el diákjaival az Európai Unió központjába, Brüsszelbe is.

 

Igazi tanáregyéniség, a tanulók magas színvonalú oktatását, nevelését fáradhatatlan lelkesedéssel végzi. Személyiségének, temperamentumának köszönhetően a gyermekek és fiatalok partnerként kezelik, nagy tisztelettel és megbecsüléssel viseltetnek irányába.

 

Számtalan fiatal tanulmányát, jövőjét és értékrendjét alapozta meg kitűnő munkájával, melyet bizonyítanak azok a díjak, melyeket a gyermekek a különböző tanulmányi versenyeken nyertek, öregbítve ezzel az iskola hírnevét is.

 

Két alkalommal az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntőjébe is jutott tanítványa, aki ma a Magyar Nemzeti Bank megbecsült elemzője. Felkészíti a diákokat az emeltszintű történelem érettségire is, a tanulók többsége kiváló eredményt ér el, ezáltal sikeresen kezdhetik meg egyetemi tanulmányaikat.

Annak érdekében, hogy megszerettesse az általa tanított tantárgyakat a fiatalokkal, az élményeket és a személyes történeteket állítja tanítása központjába. Diákjainak rendszeresen történelem témájú programokat szervez, segítve a tananyag elsajátítását. Módszereinek köszönhetően több diákja is a történelem szakos pedagógusi pályát választotta, egyik tanulója jelenleg az edinburghi egyetem hallgatója.

 

Magas színvonalú szakmai felkészültségével, odaadó és aktív személyiségével életét hivatásának és tanítványainak szentelő pedagógus, példamutató tevékenységével méltó a Budakeszi Oktatásügyért díjra.

 

Az ünnepi műsoron közreműködtek: a Széchenyi István Általános Iskola 4. b osztályos tanulói és Jánosi Attila néptánctanár.

Megosztom a cikket