“A Jóisten jó helyre vezérelt” Ismerős ismeretlen – dr. Dömötörné Papp Hargita

Budakeszi oktatási életének egyik meghatározó eleme a Nagy-Sándor József Gimnázium. Riportsorozatunkban ezúttal az iskolát 1996 óta vezető dr. Dömötörné Papp Hargita igazgatónővel beszélgettünk.

 

A lejárt igazgatói mandátum megújítása kicsit máshogy történt, mint eddig volt szokásos: nemcsak a szokásos fórumok (tantestület, diák önkormányzat, iskolaszék) tárgyalták meg, hanem a minisztérium két bizottságán keresztül jutott el az intézményfenntartó központig. Ezután adta rá áldását Hoffmann Rózsa, a közoktatásért felelős államtitkár, és a Szépművészeti Múzeumban rendezett ünnepségen személyesen adta át a megbízólevelet.

Mint a régi-új igazgatónő elmondta: 1983 óta dolgozik a ?nagysanyiban?, 1996 óta pedig igazgatja az iskolát. Azóta, természetesen, nagyon sok változás zajlott le az oktatásban. 2004-ben nyelvi tagozatot indítottak, azóta 5 éves nyelvi képzést tudnak biztosítani. A párhuzamos osztályban pedig számítástechnikai és természettudományos képzés folyik.

A rendszerváltozás jelentős változást hozott az iskolarendszerben: megjelentek ? színesítve a palettát ? a hagyományos 4 osztályos gimnáziumok mellett a hat- és nyolcosztályosok is. Ez maga után vonta az iskolák közötti versenyt is, ami csak jól sülhet el.

Az idén szeptembertől életbe lépett változások kevésbé érintik a gimnáziumokat, a néhány kezdeti problémát pedig kezelni tudtuk.

? Milyenek az iskola továbbtanulási eredményei?

? Végzett tanulóink 70?80%-a kerül be valamilyen felsőoktatási intézménybe ? válaszolta az igazgatónő. ? Kollégáim rendkívül sokat tettek ezért a szép mutatóért! A hozzáadott érték igen magas nálunk.

A gimnáziumban a budakesziek aránya kb. 30%, tehát elmondható: főleg körzeti (járási) feladatot látnak el. ?Fontosnak tartom, hogy az itteni gyerekek inkább ide járjanak, s ne a fővárosba. A szülők egyre inkább felismerik, hogy tanulni itt is lehet, fölösleges a napi 2-3 órai utaztatás.?

Amivel leginkább dicsekedhet az iskola, az a magas szintű nyelvoktatás. Kétség nem fér hozzá: a mai gyerekeknek erre fokozottan szüksége van!

1989 óta viseli a mai nevét a gimnázium. Egy olyan történelmi személyiséget kellett keresni, akinek van valamilyen kötődése Budakeszihez. Így a választás Nagy-Sándor Józsefre, a későbbi aradi vértanúra. Az iskola névadójának megünneplése mindig komoly esemény az intézmény életében. A városi ünnepséget is felvállalták.

A gimnázium testvériskolai kapcsolatokat tart fenn a nagyváradi Ady Endre Líceummal (több mint 20 éve), illetve folyamatban van a liechti iskolával a kapcsolatfelvétel.

Az iskola komolyan veszi öregdiákjait is: a minden tavasszal megrendezett Nagy-Sándor József-napok egyik rendezvénye az öregdiák-találkozó. Az idei tanév egyébként a jubileumi, ötvenedik év.

Kétévente szép kivitelű iskolai évkönyvet is megjelentetnek.

Végül magánéletéről faggattuk. Dr. Dömötörné dr. Papp Hargita gyermekkorát Dunaszekcsőn töltötte. Mohácson érettségizett. 1983-ban Kiskunhalasról költöztek Budakeszire. Eredetileg orvos szeretett volna lenni, de kétszer is elutasították helyhiány miatt. Aztán elvégezte a matematika-fizika szakot. Két felnőtt lánya van, az egyik orvos, a másik közgazdászként a gazdasági minisztériumban dolgozik.

Szülei erdélyi székelyek, innen hozta magával különleges nevét, aminek a jelentése: erő, kisugárzás?

Gratulálunk dr. Dömötörné Papp Hargitának a kinevezéséhez, s kívánjuk: továbbra is legyen ? kollégái és az ő munkája révén is ? városunk büszkesége a családias hangulatú ?nagysanyi?!

A Buda Környéki Televízió által készített felvétel megtekintéséhez kétszer kattintson az alábbi képre:

Megosztom a cikket