Városunk oktatásügyének jövője

A 2016. november 9-én tartott lakossági fórumon megvitatták városunk oktatásügyének jövőjét, valamint ismertették a Kerekmezőn épülő új iskolának és környezetének terveit.

 

Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája

“A gyerekeknek két dolgot kell adnunk: gyökereket és szárnyakat.”ezen Goethe idézettel kezdte beszédét városunk polgármestere – “Gyökereket, amelyek tartást adnak, hogy tudják, hova tartoznak, de ugyanúgy szárnyakat is, amelyek az egyiket a kényszereitől és előítéleteiktől szabadítják meg, a másiknak lehetőséget adnak új utakat bejárni, vagy inkább repülni.”

Dr. Győri Ottilia beszédében hangsúlyozta, hogy Budakeszi Város Önkormányzatának nagyon fontos a lakosság véleménye, ezért is szerveznek időről-időre lakossági fórumot. A lakosság egyenrangú partnere az önkormányzatnak a település jövőjének alakításában is. A lakossági fórum is egy lehetőség arra, hogy együttműködjünk a legjobb döntések meghozásában.

Köztudott, hogy az iskolák fenntartásán túlmenően 2017. január 1-től a működtetését is az állam végzi. Ez azt jelenti, hogy egyebek mellett a közüzemi számlákat, a béreket is az állam fogja fizetni, nem pedig az önkormányzat. Ennek ellenére a városvezetés fontosnak tartja, hogy az oktatás Budakeszin minél magasabb színvonalon működjön, hiszen a városban élő családok jelentős része helyben járatja gyermekét iskolába. Közös a cél, mindannyian színvonalas oktatást, jó minőségű iskolákat szeretnénk, ahol a gyerekeket emberségre, a tanulás szeretetére oktatják. Olyan gyerekeket neveljünk, akik megtalálják a helyüket a társadalomban és kiteljesedik a személyiségük.

A polgármester kiemelte, hogy városunk nagy lehetőséget kapott a kormánytól azzal, hogy egy XXI. századi, minden oktatási igényt kielégítő új iskola épülhet a Kerekmezőn.

 

Az új iskola jelenti a megoldást

Sárközi Márta, az érdi tankerület igazgatója tájékoztatta a fórumon résztvevőket, hogy az érdi, a budakeszi és a pilisvörösvári tankerület összevontan érdi tankerületi központként működik 2017. január 1-jétől. Budakeszi iskoláit segítő szándékkal sorra meglátogatta. Megállapította, hogy a SZIA kinőtte jelenlegi épületét, amely probléma az új iskolaépület megvalósításával megoldódik.

 

Eredményeket a családok együttműködésével tudunk elérni

 

Czifra Zsuzsanna, az oktatási bizottság elnöke átfogó áttekintést adott Budakeszi oktatási helyzetéről.

A köznevelési intézmények minden szintje (óvoda, iskola, gimnázium) jelen van városunkban.

 

Az elnök asszony a Széchenyi István Általános Iskola előnyeit ecsetleve elmondta, hogy az oktatási intézmény vonzó a környékbeli települések körében, mert az egyetlen, ami ennyire színes palettát kínál:

–         kétféle német nemzetiségi osztály

–         (alapítványi támogatással) angol két tanítási nyelvű osztály

–         művészeti irányultságú osztály

–         testnevelés irányultságú osztály indul.

 

Az irányultságokat a szülők kérdőíves megkérdezése alapján alakítják ki. Az első 4 év végén ismét megkérdezik a szülőket kérdőíves felmérés formájában, lehetőséget adva, hogy újragondolhatják a gyerekeik képességének tükrében, milyen irányultsággal folytassák tanulmányaikat. Ezt a SZIA pedagógiai programja tartalmazza, így a szülők igénye szerint indítanak osztályokat.

Czifra Zsuzsanna hangsúlyozta, hogy egyre nagyobb szerepet kell kapnia a nevelésnek a mindennapi gyakorlatban, hiszen az egyre növekvő gazdasági nehézségek a családok struktúrájában is nyomot hagynak, amivel az iskolának is szembe kell néznie a napi feladatok ellátása közben. Eredményeket azonban csak a családok együttműködésével tudnak elérni.

A szülők nevelési gyakorlatát pszichológus előadó bevonásával segítik. Érzékenyítő programokat kínálnak a diákoknak: “Öltözz pirosba!” kampány, gyűjtések, Baltazár Színház, jótékonysági bábműsor, társadalmi felelősségvállalás erősítése.

 

Új iskola, új lehetőségek

Az új iskolaépület magával hozza a pedagógiai munka megújulásának lehetőségét is.

Czifra Zsuzsanna elmondta, hogy a SZIA-nak is pedagógiai és módszertani megújulásra van szüksége. Ehhez a tankerülettől, az önkormányzattól, a szülőktől és a minket körülvevő intézményhálózattól vár segítséget. Ezen változtatást az új NAT (Nemzeti Alaptanterv) átdolgozásáig, azaz 2018-ig megpróbálják megvalósítani.

Az egész várost behálózó oktatási struktúra minden szereplője és használója egyetért abban, hogy igényes környezetet, színvonalas, értékalapú oktatást szeretnének megvalósítani gyerekeink számára. Ebben kérik a partnerséget minden lakostól.

 

16  tanterem, 416 férőhely

Turi Attila építész ismertette a Kerekmezőn épülő új iskolának és környezetének terveit. A 16 tantermes, 416 férőhelyes iskola 2017 év végére – két ütemben – készül el: 6 csoportterem, 2 szaktanterem, tornaterem, játszóudvar, sportudvar, belső udvar és 50 parkoló kerül kialakításra.

 

Csak intézményi típusú épületek kerülnek kialakításra

Az eredeti elgondolást, miszerint a Kerekmezőn megépülő új iskolát karéjszerűen körülvevő területen önálló lakófunkciójú telkek kialakítására lesz lehetőség, az önkormányzat a lakossági igényeket figyelembe véve módosította a HÉSZ-t.

A 17 000 m2 nagyságú Kerekmező területe intézményi besorolásban marad és a HÉSZ módosítás értelmében két részre osztják: az egyik részén épül meg az iskola, a másik rész marad önkormányzati tulajdon.

Az előadások utáni fórum keretében a szokásoknak megfelelően párbeszéd alakulhatott ki a lakosok, a szakértők, és a városvezetés között; a megjelent érdeklődők elmondhatták véleményüket, illetve feltehették kérdéseiket, melyekre a jelenlévő előadók válaszoltak.

A soron következő lakossági fórumon, 2016. november 23-án többek között az oktatásügyről szóló konzultáció is folytatódik.

 

Fotógaléria itt.

A Buda Környéki Televízió által készített felvétel megtekintéséhez kattintson az alábbi fotóra:

Korábbi cikkeink:

Nem lesznek sorházak a Kerekmezőn

Az új iskola tervei

Megosztom a cikket