Tartsuk tisztán ingatlanjaink környezetét!

A város területén lévő ingatlanok tulajdonosai, használói kötelesek ingatlanukat rendben tartani, gyomtól, hulladéktól, elvadult bokortól, cserjétől megtisztítani, valamint az ingatlan utcafronti részét esztétikus állapotban tartani.

 

INGATLANTULAJDONOSOK FIGYELEM!


Az elmúlt csapadékos és meleg időszak kedvez a növények elburjánzásának, ezért tájékoztatjuk Önöket, hogy Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi környezetvédelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról, valamint az ültetési (telepítési) távolságról szóló 11/2011. (III. 24) számú önkormányzati rendelet 6.§ (1) bekezdése az ingatlantulajdonosoknak az alábbi kötelezettség elvégzését írja elő:

„A város területén lévő ingatlanok tulajdonosai, használói kötelesek ingatlanukat rendben tartani, gyomtól, hulladéktól, elvadult bokortól, cserjétől megtisztítani, valamint az ingatlan utcafronti részét esztétikus állapotban tartani.”

 

Továbbá az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni:

  • az ingatlan tisztántartásáról;
  • a rendszeres rovar-és rágcsálóirtásról;
  • az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv) illetőleg, ha a járda mellett zöld sáv is van, az útszegélyig terjedő terület, valamint a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztán tartásáról, kaszálásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és egyéb hulladékok eltávolításáról.

 

Felhívjuk figyelmüket arra is, hogy e kötelezettség elmulasztása esetén helyszíni bírság kiszabására kerül sor.

 

 

 

Budakeszi Város Önkormányzata

Megosztom a cikket