Nagycsütörtök – Utolsó vacsora emlékmise

Római Katolikus Templomunkban este 19 órakor Utolsó Vacsora emlékmise volt, ahol 12 kiválasztott férfi lábát a plébános úr megmosta, majd lamentáció következett, ami után éjfélig nyitva volt a templom.

 

 

Nagycsütörtök a keresztény hagyomány szerint az utolsó vacsora napja. Jézus ekkor vett búcsút tanítványaitól, és készült fel az áldozatra: lakomát rendezett és szeretete jeléül megmosta apostolai lábát. A nagycsütörtök a gyász napja, ezért ezen estétől szombat estéig nincs harangozás. Az Eucharisztia megalapítása is nagycsütörtökhöz köthető. Az utolsó vacsorán történt az Oltáriszentség és a papi rend szentségének alapítása.

 

Nagycsütörtök délelőtt tartották a Székesfehérvári Egyházmegyében ? melyhez Budakeszi is tartozik ? az olajszentelési misét, ahol Spányi Antal püspök úr megszentelte a kereszteléskor, bérmáláskor, betegek keneténél, templomszenteléskor használatos szent olajakat, illetve krizmát.

A papok a diakónusokkal, kispapokkal együtt a püspök köré összegyűlve közösen megújították papi ígéreteiket, elkötelezettségüket az Egyház, a hívek szeretete iránt.

 

Az esti szentmise ? mely Budakeszin 19 órakor kezdődött ?  az utolsó vacsora miséje a szenvedésre induló Jézus búcsúja övéitől. Jézus Krisztus ekkor adta át búcsúajándékait: szeretetének jelét a lábmosásban, Testének és Vérének szentségét, a papi átváltoztató hatalmat, s elmondta búcsúbeszédét és főpapi imáját egyházáért.

A misében a glória után a harangok megszólaltak, de azután elnémultak: ?a harangok Rómába mennek?, s legközelebb csak nagyszombaton szólalnak meg újra. Addig a harangokat a fakereplők helyettesítik. A némaság a Krisztus kínszenvedésekor elnémult apostolok félelmét és a gyászt jelképezi.

 

Filó Kristóf atya 12 kiválasztott budakeszi férfi lábát megmosta, megtörölte és megcsókolta, ahogyan Jézus is megmosta tanítványai lábát az utolsó vacsorán.

A mise végeztével az Oltáriszentséget az őrzési helyére vitték, és a húsvéti vigília mise áldoztatásáig ott fogják őrizni. Ezután következett az oltárfosztás, jelképezve, hogy Jézust megfosztották ruháitól.

 

Balczó Kornélia

 

Az emlékmisén készült fotók itt megtekinthetők.

 

Megosztom a cikket