Hajdu Gyula gyémántmiséje

 

 

 

 

 

 

60 éves papi jubileumot ünnepeltünk a budakeszi katolikus templomban. A Jókai utcai vizitációs nővérek zárdalelkészét, a 85 esztendő Hajdu Gyula pápai prelátust, kanonok atyát köszönthettük.

Gyula atya, aki több mint egy évtizede teljesít szolgálatot Budakeszin, eredetileg a Gyulafehérvári Érsekség papja, ott is szentelte pappá 1952. október 25-én Alexandru Teodor Cisar ny. bukaresti érsek. Hosszú éveken keresztül volt a Gyulafehérvári Papnevelő intézet rektora.

 

Budakeszi gyémántmiséjén zsúfolásig megtelt a katolikus templom. A szertartás elején Filó Kristóf plébános atya köszöntette jubiláns paptestvérét, majd felolvasta Jakubinyi György gyulafehérvári érsek jókívánságait. A szentmisén Gyula atyával koncelebrált több volt tanítványa is. A liturgián közreműködött Kristófi Ágnes énekművész.

 

Sz. Lőrinc

Megosztom a cikket