Úszás, röpi és öttusa budakeszi gyerekeknek

A Baluswim Úszóiskola hatodik éve oktatja a budakeszi gyerekeket az OORI-ban. Tavaly óta a Széchenyi István Általános Iskolával szoros együttműködésben az ötödikes gyerekek számára ingyenes úszásoktatást biztosítanak, amelynek költségét a Klebelsberg Központ vállalta. Az Úszóiskola minden év júniusában és decemberében úszóversenyt rendez tanítványai számára, amelyen a gyerekek összemérhetik tudásukat. A Baluswim az úszásoktatás mellett röpisulit alapított és jelenleg tervezi az öttusa oktatás bevezetését, amely első körben két-tusával, úszással és futással indulna.

 

A Baluswim Úszóiskola bemutatása:

 

Az iskola története

Az Egyesület alapítója Visontai Balázs 1996?ban diplomázott testnevelés-biológia szakos tanárként, ugyanebben az évben szerezte meg úszó edzői és versenybírói képesítéseit is.

 

A diploma kézhezvételét követően létrehozott egy betéti társaságot VI-M-NA Bt. néven, melynek sportszolgáltatás, csoportos úszótanfolyamok szervezése volt a fő tevékenységi köre.

 

A cég neve 2000. -ben változott Baluswim Bt.?re, azóta Baluswim Úszóiskola fantázianéven működik.

 

 

 • 1997. szeptemberétől, 2003. májusáig a Szabó ?Joe? Úszóiskola alvállalkozójaként dolgoztunk a Komjádi uszodában.

 • 1999-ben a Cég megvásárolta első, akkor még használt autóbuszát. Járműparkunk folyamatos fejlesztésével elértük, hogy mára már három korszerű busszal szállítjuk tanítványainkat.

 • A 2002/?03?as tanévben már heti 25 csoport oktatását és szállítását láttuk el, a délutáni tanfolyamok csoportjait nem számítva.

 • 2002. szeptemberétől a Cég a III. kerületi Testnevelési és Utánpótlásnevelő Egyesülettel is szerződést kötött és megkezdte a Kalap utcai tanuszodában úszásoktató foglalkozásait.

 • 2005. őszétől 24 órában béreltük és üzemeltettük az uszodát. Itt 2008. júniusáig folytattuk munkánkat, addigra a létesítmény sajnos olyan műszaki állapotba került, amiben felelősséggel nem lehetett tovább gyermekeket fogadni.

 • 2005. tavaszán létrehoztunk egy, az úszás oktatásával és egészséges életmódra neveléssel foglalkozó szabadidős sportegyesületet a BALU Úszó Egyesületet, Gedeon András Péter elnökletével, a Baluswim Úszóiskola fantázianevet megtartva. Azóta a Baluswim Bt. ?csak? a személyszállítás megvalósításáért felelős.

 • A 2005/?06-os tanévben a folyamatos gyermeklétszám emelkedésének köszönhetően Egyesületünk a Fővárosi Vízművek Zrt. III. kerületi Sport és Üdülőtelepén is megkezdte az úszásoktatást.

 • Egyesületünk 2008. nyarán kezdett oktatási tevékenységet folytatni a XII. kerületben, az Országos Orvosi és Rehabilitációs Intézetben.

 • 2009. tavaszától a San Marco utcai Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Uszodája is otthont ad tanítványainknak.

 

 

Egyesületünk életében külön fejezetet érdemel a ?BS Röpisuli? története:

 

A Röpisuli a Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium által szervezett röplabda edzésekből nőtte ki magát az évek során. 2007-ben egy 8 fős, barátnők alkotta csapat jelentette a kezdeteket; Balogh Dániel testnevelőt kérték fel, hogy kísérje el őket egy Diákolimpia versenyre. Az első verseny után a felkészülési edzések nem értek véget, a következő években a létszám folyamatosan emelkedett, a különböző tudásszint, az eltérő életkor, és legfőképp a meglévő igény arra késztette az alapítókat, hogy egyesületi keretek között folytassák a megkezdett munkát. Itt fonódott össze a Röpisuli és a Baluswim sorsa; Egyesületünk 2010-óta mint anyaegyesület, biztosítja a hivatalos kereteket a működéshez.

 

A Röpisuli évről-évre 60-70 leány és fiú számára jelent rendszeres lehetőséget a sportolásra, illetve nyújt iránymutatást az egészséges életmódhoz. Szoros együttműködést alakítottunk ki a Budapesti Röplabda Szövetséggel, részt veszünk az utánpótlás nevelő programjukban. A helyi iskolákkal is remek kapcsolatban állunk: a Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium, a Széchenyi Általános Iskola és a Nagy Sándor József Gimnázium is biztosít termet a színvonalas edzésekhez és jórészt diákjaik közül kerülnek sportolóink. 2012. őszétől létezik a külön röplabda szakosztály. Egyesületünk neve Balu Sport Egyesületre változott. Elnökünknek pedig a ?BS Röpisuli?-t létrehozó Balogh Dánielt a Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium testnevelői munkaközösségének vezetőjét kértük fel, Gedeon András Péter úr pedig elnökségi tag maradt.

 

A Jelen:

 

Tevékenységünk jellegéből adódóan programjaink folyamatosan zajlanak, és két fő időszakra bonthatók.

A) A tanév során úszó és röplabda tanfolyamokat hirdetünk ?lakossági? csoportokat indítva, ahol a szülők maguk hozzák gyermekeiket az órákra. Valamint ?szervezett? csoportoknak nyújtunk oktatást, itt az óvodákból és iskolákból szállítjuk a gyermekeket, az alábbi helyszínekre:

 

Úszás:

 • Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet Uszodája Budapest, XII. kerület, Szanatórium utca 19.

 • San Marco utcai Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Uszodája Budapest, III. kerület, San Marco utca 48-50

 

Röplabda:

 • Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium

 • Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60.

 • Nagy Sándor József Gimnázium, 2092 Budakeszi, Széchenyi utca 94.

 

Szeretném kiemelni, hogy eddigi Budakeszi működésünknek köszönhetően, a Széchenyi István Általános Iskolával és Pitypang Óvodával kialakult jó kapcsolat következtében, ezen intézmények növendékei hetente többször látogatják úszásóráinkat.

 

Speciális Olimpia:

 

Úszóiskolánk San Marco utcai működésének köszönhetően kapcsolatba került Oravecz Évával a Speciális Olimpiai Szövetség úszás-szakágvezetőjével. Ennek a kapcsolatnak köszönhetően legutóbbi versenyünkön bemutató úszást tartottak a Szövetség versenyzői, be és megmutatva magukat, segítve tanítványainkat elfogadóvá válni.

 

Egyesületünk mindezeket összevetve ~1.100 gyermek oktatásával foglalkozik egy ? egy tanévben.

 

B) Nyáron napközis táborokat és intenzív tanfolyamokat tartunk:

 

Táboraink:

Nyolc, illetve kilenc heti turnusban, heti ~70 gyerek részvételével folyik a táboroztatás helyszíneinken.

 

Nyári táborunkkal párhuzamosan, két hetes turnusokban nyári intenzív úszó tanfolyamokat is szervezünk, nyaranta a 4×2 hét alatt ~200 gyermek vesz részt ezeken az órákon.

 

Állandó programjaink mellett szeretném kiemelni amatőr úszóversenyeinket

 

Hagyományosan évente két alkalommal, májusban és decemberben úszóversenyt rendezünk az Egyesületünknél úszó gyerekek számára. A versenyt általában 170 – 180 gyerek részvételével szoktuk megrendezni. Igen nagy sikert szokott aratni a családi váltó, ahol a gyerekek a testvérekkel, szülőkkel versenyeznek egy csapatban. 2013. december 15-én 190 nevezést regisztráltunk.

 

Az oktatással pillanatnyilag 6 szakképzett úszásoktatónk foglalkozik az Egyesület elnöke és elnökhelyettese mellett.

 

Egyesületünk deklarált célja a szabadidősport minél szélesebb körben való népszerűsítése, és azon irányelvek népszerűsítése, hogy minél több gyermek élhessen a sport révén egészségesebb, és teljesebb életet. Ez a mai napig tökéletesen megfelelt legtöbb tagunk igényének. Aki tovább szeretett volna lépni versenyzőként, annak alternatívaként mindig tudtunk ajánlani úszó, vagy vízilabda egyesületet, és számos gyermeket küldtünk úszni dr. Verrasztó Zoltán olimpiai ezüstérmes, világ és európa bajnok által elnökölt ?A Jövő SC ? Veolia? ? hoz, és vízilabdázni a KSI-be.

Később egyre többször vetődött fel mind saját, mind szülői oldalról, hogy örvendetes lenne, ha a gyermek Egyesületünknél megszerzett úszástudását már helyben kamatoztathatná és léphetne a versenysport útjára.

 

Az úszás versenyszerű műveléséhez szükségszerű az ifjan, legkésőbb 7-8 éves korban történő kezdés, amikorra a gyerekek ? az oktatás gyakorisága miatt – addig megszerzett úszástudása nem elég érett a nagyobb terheléshez, mert technikájukra még nem jellemző a dinamikus sztereotípia. A vízilabdához pedig ezen felül edzésenként, közel az egész medencére szükség van, ráadásul a rendelkezésünkre álló vízfelület mélysége nem alkalmas a vízilabdaképzéshez.

Emellett mindkét sportág jellegéből adódóan a mindennapos edzésekhez szükséges medence bérlése nagyon drágává tenné a résztvevők számára a sportoltatást, mert azok az uszodák melyekkel kapcsolatban vagyunk, piaci áron értékesítenek, mi pedig kellő támogatás híján a teljes működési költséget a versenyszerűen sportolni vágyó gyermekek szüleire kellene, hogy hárítsuk.

 

Öttusa

 

Nagyszerű ötletként merült fel 2013 őszén, hogy Egyesületünk életében megjelenjen az öttusa is.

Kezdeti lépésként két-tusában úszással és futással kezdenénk a gyermekekkel a foglalkozást.

Erre kiváló lehetőséget biztosít Egyesületünkkel már szerződésben lévő Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet, melynek infrastruktúrája és földrajzi fekvése tökéletesen megfelel. Az uszodájuk adott, továbbá az Intézeten belül rekortánnal borított futópálya biztosítja a kezdeti futóedzésekhez az alapokat. Mivel az Intézet jellege a Rehabilitációra épül, kellő létszámú öltöző áll rendelkezésre.

Ha a futók túl vannak az alapokon, kiváló környezetben, jó levegőn nyílik lehetőség a további fejlődésre, és arra, hogy az autós közlekedéstől távol, fokozatosan egyre nagyobb terhelést kapjanak, természetes környezetben, biztonságban.

A Budakeszi régióban eddig azon sportágak még nem tudtak elterjedni, amihez medencére volt szükség, ebben fontos előrelépést jelentett a Rehabilitációs Intézet medencéje.

Az öttusa szakosztályunkat legutóbbi közgyűlésünkön megalakítottuk, és kértük felvételünket a Magyar Öttusa Szövetségbe.

 

Az első fél év tervei:

Fokozatosan 2014. februárjától – tavasztól szeretnénk bevezetni a két-tusa foglalkozásokat. Indulásként heti 4 úszó, és 3 futó edzéssel.

Az úszó edzések hetente kétszer reggel, hetente kétszer pedig délután lennének. A négy edzésből három lenne kötelező. A futó foglalkozásokat kétszer hétköznap délután, egyszer pedig szombaton tartanánk. A három futó edzésből kettőt tennénk kötelezővé.

 

Ha valaki eddig nálunk szerette volna úszatni gyermekét ez gyerekenként 8.000 és 18.000 Forint közötti összegért tehette meg gyakoriságtól és választott csoporttól függően.

Ha a fent leírt edzésszámokat vesszük alapul, havonta 25.000 és 30.000 Forint közötti összeget kellene elkérnünk, és ez, az amúgy is nagy logisztikai terhet jelentő élsport esetében a maradék lelkesedést is lelohasztaná. Eddig sajnos egyéb anyagi erőforrások híján nem mertünk belevágni, egy ilyen irányú projektbe.

Amennyiben minimum 10 fő jelentkezik, és a Magyar Öttusa Szövetség is méltónak talál a támogatásra, úgy ~8.000 Ft/fő/hó tagdíjjal el tudjuk indítani öttusa szakosztályunkat.

 

A fent leírtakat figyelembe véve, egy 2014. első negyedévében történő indulással a következő módon számolhatunk.

 

Kezdetekben, azt is figyelembe véve, hogy már a 2013/?14 tanév derekán járunk és tanév közben a szülők nehezen váltanak, a motivált jelentkezők indulásával 10 fős létszámmal kalkulálunk. A várható jelentkezők életkora, és nemek szerinti megoszlása vegyes, 7 és akár 17 év közötti is lehet.

 

Fontosnak tartanám, hogy ne zárjunk ki senkit, még akkor sem, ha életkora, vagy tehetsége alapján az utánpótlás szempontjából jelenléte nem indokolt. Hiszen ha jól érzi magát, akkor ennek hangot ad azokban a közösségekben, ahol a sporton kívül jelen van, és evvel akaratlanul hozzájárul az öttusa népszerűsítéséhez. Kiváló alkalmat jelenthet kezdő ?versenyzőink? tudásszintjének ellenőrzésére az április 26-i és/vagy a május 10-i versenyen való részvétel. Ebből további erőt és kedvet kaphatnak tanítványaink. Nyáron pedig napközis és bentlakásos két-tusa táborokat is hirdetnénk. Ezekben a táborokban az érdeklődést tovább mélyíthetnénk a többi három tusa edzéseinek látogatásával. Így 2014. őszére 20-30 fős lelkes két-tusa csapat is kialakulhat, akiknek versenyszellemét erősíthetjük a szeptember 27-i két-tusa versennyel.

 

Visonta Balázs, a Baluswim alapítója

 

Baluswim Úszóverseny 2013 december, 50 m hát, 2004-es korosztály

 

B.G.

Képek: Bana Attila

Megosztom a cikket