2014. október 12-én lesznek a választások

Áder János köztársasági elnök 2014. október 12-ére tűzte ki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választását. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény szerint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választását a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának napjára kell kitűzni, ez pedig azt jelenti, hogy ugyanezen a napon lesz a nemzetiségi önkormányzati képviselők választása is.

 

Elnöki nyilatkozat a 2014. évi önkormányzati választás kiírásáról

Falvaink, városaink, megyéink önkormányzatai legújabb kori demokráciánk nélkülözhetetlen tartópillérei. Az önkormányzatiság elve olyan alkotmányos érték, amely a helyi közösségekhez tartozók demokratikus akaratnyilvánításán nyugszik. Ezért fontos, hogy az őszi választások alkalmával a polgárok minél nagyobb számban szóljanak bele saját közösségeik sorsának alakulásába. Kiemelten fontos az is, hogy a választások lebonyolításának minden alkotmányos feltétele biztosított legyen.

Az Alkotmánybíróság 2014. július 21-én meghozott határozata egyértelmű és világos helyzetet teremtett az önkormányzati választások törvényi szabályozásában. Az Alkotmánybíróság döntését követően semmilyen olyan alkotmányos aggály nem vethető fel, amely befolyásolhatná a 2014-es önkormányzati választások törvényes kiírását és lebonyolítását.

Azzal, hogy az Alkotmánybíróság hétfői döntése pontot tett a választások rendjét befolyásoló vitás kérdések mindegyikére, minden akadály elhárult a választások kiírása elől. Ezért ? élve köztársasági elnöki jogkörömmel ? a mai napon meghozott államfői határozatommal 2014. október 12-ére tűzöm ki az önkormányzati választások időpontját.

Áder János

Magyarország köztársasági elnöke

 

Tisztelt budakeszi Lakosok!

 

Áder János köztársasági elnök 2014. október 12-ére tűzte ki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választását. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény szerint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választását a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának napjára kell kitűzni, ez pedig azt jelenti, hogy ugyanezen a napon lesz a nemzetiségi önkormányzati képviselők választása is.

Budakeszi vonatkozásában a német, roma és román nemzetiségi önkormányzati képviselők választásra kerülhet sor  a NVB 1128/2014. számú határozata alapján.

Azonban a nemzetiségi választást akkor lehet megtartani, ha a német nemzetiség esetében 4 jelöltre fejenként legalább 6 ajánlás érkezik, roma és román nemzetiség esetében 3 jelöltre fejenként legalább 5 ajánlás érkezik.

A nemzetiségi jelöltekre azok a választópolgárok szavazhatnak, akik szeptember 26-áig regisztráltak a nemzetiségi névjegyzékbe. Aki ezt nem teszi meg, az nem szavazhat a nemzetiségi képviselők választásán, és nem is indulhat jelöltként.

A választáshoz kapcsolódó határidőket, határnapokat a választásért felelős igazságügyi miniszter rendeletben határozza meg, de a választási eljárásról szóló törvény alapján már tudható, melyek a választáshoz kapcsolódó legfontosabb határidők.

E szerint a mintegy 8 millió, magyarországi lakóhellyel rendelkező választásra jogosultnak legkésőbb augusztus 25-éig kell kézhez kapnia a névjegyzékbe való felvételről szóló értesítést. Aki nem kapja meg az értesítőt, a jegyzőnél (a helyi választási irodában) kérheti annak kiállítását.

A hivatalos kampány a választást megelőző 50. napon, augusztus 23-án kezdődik, és a szavazás napján 19 óráig tart.

A jelölteket a Helyi Választási Irodánál átvehető ajánlóíven összegyűjtött ajánlások leadásával lehet bejelenteni a Helyi Választási Bizottságnál. A képviselőjelöltek és a polgármesterjelöltek (valamint Budapesten a főpolgármester-jelöltek) szeptember 8-án 16 óráig adhatják le az ajánlóíveken összegyűjtött ajánlásaikat. A jelölteknek település- és választási típusonként eltérő számú érvényes ajánlást kell minimálisan összegyűjteniük. Budakeszi esetében képviselőjelölt az lehet, akit az adott választókerület választásra jogosult polgárainak legalább 1%-a ajánlott. Polgármesterjelöltek tekintetében minimum 300, Budakeszin választásra jogosult polgár érvényes ajánlása szükséges. Kompenzációs listát szeptember 9-én 16 óráig lehet bejelenteni.

Aki a szavazás napján nem tartózkodik lakóhelyén, de Magyarország egy másik településén élni akar a választójogával, október 10-éig kérheti átjelentkezését a lakcím szerinti választási irodától egy másik településre. Ez esetben viszont csak az adott településen induló jelöltekre szavazhat. Fontos változás, hogy a mostani választáson csak az jelentkezhet át, aki a választás kitűzése előtt legalább harminc nappal létesített tartózkodási helyet, és a tartózkodási hely érvényessége legalább a szavazás napjáig tart.

Az önkormányzati választásokkal kapcsolatos bővebb tájékoztatást a Polgármesteri Hivatal épületében a Helyi Választási Irodánál kaphatnak.

 

 

Dr. Remete Sándor

Helyi Választási Iroda vezető

 

Megosztom a cikket