Új vezetőt keres az önkormányzat a BVV Kft. élére

 

Az utóbbi időben több olyan lakossági bejelentés is érkezett Budakeszi Város Önkormányzatához, amelyben az érintettek kifogásolták a Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. által elvégzett munkálatok minőségét, vagy adott esetben, az időben el nem végzett munkák miatt emeltek kifogást.

 

Az önkormányzat vezetése a lakossági jelzéseket megvizsgálva azokat több esetben is indokoltnak ítélte, ezért a július 6-i rendkívüli Képviselő-testületi ülésen döntöttek a BVV Kft. vezetőjének felmentéséről. A képviselők egyhangú határozata alapján az ügyvezetőt július 10-től a munkavégzési kötelezettsége alól felmentették, a felmondás augusztus 8-i hatállyal lép életbe. Egyben döntött a testület az ügyvezetői pályázat kiírásáról. A pályázati felhívás az alábbi linken olvasható.

 

https://www.facebook.com/Budakeszi-Hírmondó-hivatalos-oldala-1869523993358104/

Megosztom a cikket