Ügyintézés a járási rendszerben

A 2013. január 1-jétől a Budakeszi Járási Hivatal illetékessége Budakeszi.

Biatorbágy, Budajenő, Budaörs, Herceghalom. Nagykovácsi, Páty, Perbál, Remeteszőlős, Telki, Tök, Zsámbék településekre terjed ki. Budaörsön, Biatorbágyon, Nagykovácsiban és Zsámbékon járási kirendeltség működik. De mely ügyeket és hol lehet majd elintézni?

 

 

A Budakeszi Járási Hivatal törzshivatala látja el az okmányirodai feladatokat, továbbá a fenti települések tekintetében az alábbi ügyeket:

– személyiadat-és lakcímnyilvántartás,
– alanyi- és normatív közgyógyellátás,
– egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság,
– gyámügyek,
– ápolási díj (18 év alatti tartós beteg vagy fogyatékos, illetve 18 év feletti – fogyatékos személyek ápolására vonatkozóan)
– időskorúak járadéka.

A járási hivatal szervezeti egységeként működnek az alábbi hatóságok:

a, a járási gyámhivatal a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok ellátására,
b) a járási építésügyi hivatal az építésfelügyeleti hatósági és egyes jogszabályokban
meghatározott építésügyi hatósági feladatok ellátására,
c) a járási hivatal állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző szakigazgatási szerve az
élelmiszer-biztonsági, élelmiszerminőség-ellenőrzési, takarmányellenőrzési élelmiszerlánc-felügyeleti, és állategészségügyi, illetve a falugazdász-hálózat útján ellátott egyes földművelésügyi feladatok ellátására,
d) a járási földhivatal az ingatlanügyi és telekalakítási feladatok ellátására,
e) a járási hivatal munkaügyi kirendeltsége a foglalkoztatási, munkaerő-piaci feladatok
ellátására,
f) a járási népegészségügyi intézet a népegészségügyi feladatok ellátására.

 

A járáshoz tartozó települések igazgatási irodáin maradó ügyek:

– rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
– óvodáztatási támogatás
– térítési díjkedvezmény
– átmeneti segély
– rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
– lakásfenntartási támogatás
– foglalkoztatást helyettesítő támogatás
– temetési segély
– rendszeres szociális segély
– temetési segély
– hatósági bizonyítvány
– jegyzői gyámhatóság: környezet tanulmányok készítése
– birtokvédelem
– anyakönyvi igazgatás
– hagyaték
– közgyógyellátás méltányosságból
– ápolási díj -helyi rendelet szerint
– növényvédelem
– kommunális feladatok
– kirívóan közösségellenes magatartás
– honosítás
– választás, népszavazás
– tüdőszűrések lebonyolítása
– közfoglalkoztatás (pályázatok, munkaerőigény)
– ügyfélszolgálat
– iktatás
– telefonközpont kezelése
– kifüggesztések
– üzletek működési engedély
– bejelentés köteles kereskedelmi tevékenységek
– kisebbségi önkormányzati ügyek
– közmunka lebonyolítása- kapcsolattartás a pártfogóval
– állatvédelem
– oktatási ügyek
– Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat
– közérdekű adatszolgáltatás

A járási hivatalhoz kerülő ügyek:

– gyámügy: védelembe vétel,
– iskoláztatási támogatás felfüggesztése
– alanyi ápolási díj
– alanyi ill. normatív közgyógyellátás
– időskorúak járadéka
– lakcímnyilvántartás
– egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság
– védelmi igazgatás

Dr. Guba Zsolt, pátyi jegyző

Megosztom a cikket