Polgármesteri köszöntő – Budakeszi Hírmondó

“Jó hírek 2019-re is” – címmel olvasható a polgármesteri köszöntő az önkormányzat havilapjának februári számában.

Önkormányzati gazdálkodás

Minden település életében a stabil gazdálkodás alapja a megalapozott, kiegyensúlyozott költségvetés. Képviselőtársaimmal, a szakbizottsággal, az intézmények vezetőivel és a pénzügyi osztály munkatársaival január első napjaitól kezdve dolgozunk a 2019. évi költségvetés tervezésén. Olyan megfontolt és takarékos gazdálkodást tervezünk, mely az intézményhálózatunk biztonságos és stabil működtetése mellett biztosítja a nagyberuházások és a kisebb fejlesztések határidőben történő eredményes végrehajtását. A költségvetési tervezés folyamata várhatóan február közepére lezárul és a hó végi testületi ülésen tárgyalja és várhatóan el is fogadja az önkormányzat 2019. évi költségvetését a képviselő-testület. 2019. január 1-jétől az építményadó alól mentességet élveznek a garázsok és a gépjárműtárolók. Ez esetben az eltörlés automatikus, a lakosság részéről semmilyen ügyintézési kötelezettséget nem igényel. A rendeletben meghatározott további kedvezmények és mentességek nem változtak (például a 70. életévét betöltött adóalanyok mentessége, gyermekkedvezmény, szociális, vagyoni helyzet alapján kérhető méltányosság stb.). Azonban az érintettek az ezekre vonatkozó jogosultságukat kizárólag kérelem útján tudják igénybe venni. A kérelem egész évben benyújtható. Ha már korábban kérvényezték és az adócsoport megállapította a kedvezményt vagy mentességet, úgy tárgyévenként új kérelmet továbbra sem kell benyújtani. A szokásos éves adóértesítőket várhatóan február végén postázza a hivatal az adófizetők részére annak érdekében, hogy megfelelő időben tudjanak majd eleget tenni a március 15-i befizetési határidőnek. Amennyiben kérdésük merül fel adózási kérdésekben, kérem, keressék fel a polgármesteri hivatal adóügyi munkatársait, akik készséggel állnak rendelkezésükre.

Együttműködés a vállalkozásokkal

A helyi vállalkozások számos alkalommal segítették városunk fejlődését. Az önkormányzatnak feladata a helyi gazdaságfejlesztés is, ezért a maga eszközeivel segíti a városban székhellyel vagy telephellyel rendelkező vállalkozások gyarapodását. A Pénzügyminisztérium januárban eszközbeszerzési pályázatot írt ki a mikro-, kis-, és középvállalkozások részére. A pályázatra olyan kkv-k jelentkezhetnek, melyek pest megyei székhellyel rendelkeznek, kft. vagy rt. gazdasági formában működnek és a megye területén kívánják a fejlesztést megvalósítani. Pályázati feltétel továbbá, hogy a vállalkozás főtevékenysége, és emellett – amennyiben a támogatást melléktevékenységre tekintettel kéri, a támogatás alapjául szolgáló melléktevékenysége is a pályázati kiírás mellékletében részletezett TEÁOR kódok valamelyikébe tartozik. Kisléptékű fejlesztés esetén 10-60 millió Ft, nagy léptékű fejlesztés esetén 60-300 millió Ft közötti összeg igényelhető a Pénzügyminisztériumtól. Kisléptékű fejlesztés esetén legalább egy, de legfeljebb tíz darab, nagyléptékű fejlesztés esetén legfeljebb öt darab új eszköz beszerzése lehetséges. A pályázatokat 2019. február 20-tól lehet benyújtani. Arra buzdítok minden budakeszi helyi vállalkozást, hogy éljen a lehetőséggel. Bízom benne, hogy számos sikeres pályázattal erősödnek a helyi vállalkozásaink, és ezáltal a városunk is.

Az önkormányzatokra egyre nagyobb szolgáltatói jellegű szerep hárul, számos lakossági elvárással, melyeknek az önkormányzatok elegendő saját bevétel és gazdálkodási lehetőségek nélkül nehezen tudnak megfelelni.  Ráadásul nehéz a klasszikus önkormányzati jogkörökön túl megtalálni azokat a közös pontokat a helyi vállalkozásokkal, amik tovább erősíthetnék városunk gazdasági erejét, ezen belül az önkormányzat gazdasági mozgásterét is. Ezért az önkormányzat a helyben működő vállalkozások képviselőivel szeretné a partnerkapcsolatot, az együttműködést tovább erősíteni. Emiatt is egy vállalkozói fórumot szeretnénk szervezni a tavasz folyamán. A fórum időpontjáról a közeljövőben adunk majd tájékoztatást az önkormányzat médiafelületein.

Új intézményvezető a Budakeszi Egészségügyi Központ élén

A tavaly november 28-i képviselő-testületi ülésen született döntés alapján 2019. január 1-jétől 5 év határozott időtartamra dr. Pócza Pétert nevezte ki a testület a Budakeszi Egészségügyi Központ intézményvezetőjének. A háromgyermekes, 36 éves rákkutató, immunológus Budakeszin él családjával. Az új vezető bemutatkozását lapunk 4. oldalán olvashatják.

Sikeres volt a fotópályázat

Budakeszi és környezete páratlan szépségeit már nem csak azok csodálhatják meg, akik személyesen keresik fel ezeket a helyszíneket, hanem most már azok a művészetkedvelő polgárok is, akik megtekintik a Budakeszi Hírmondó honlapján a Négy évszak Budakeszin kétfordulós lakossági fotópályázatunkra érkezett alkotásokat. A megnyitóról bővebben lapunk 5. oldalán olvashatnak. Köszönet minden alkotónak, aki megtisztelt bennünket a képeivel!

Elkezdődött a báli szezon

Idén január 12-től március 2-ig tartanak bálokat a városunkban a különböző intézmények és szervezetek. A farsangi eseményekről, szokásokról, és receptekről lapunk 12-15. oldalán olvashatnak. A báli szezonhoz mindenkinek jó szórakozást kívánok!

 

Dr. Győri Ottilia polgármester 

Megosztom a cikket