PÁLYÁZHAT JÁRDAÉPÍTÉSRE

Idén is folytatódik az önkormányzat támogatásával a lakossági járdaépítés.  A képviselő-testület az április végi ülésén döntött a pályázat kiírásáról, melyre bruttó 5 millió Ft-ot biztosított.  Azok a pályázók pályázahatnak, akik  önrészként  biztosítják az adott járdaszakasz építéséhez vagy felújításához szükséges,  a BVV Kft. által egységesen beszerezendő építőanyag költségét. Így a pályázattal érintett járdaszakasz önköltsége bruttó 2.500,- forint/m2 saját költséget jelent a pályázónak. Társasházak esetében a közgyűlési határozat csatolandó, mely szerint a társasház lakói a pályázaton részt kívánnak venni és vállalják a kapcsolódó önrész befizetését. A járdaépítéshez a meghatározott támogatáson felül – bármely okból felmerülő többletigény esetén – további támogatás nem adható.

 

A pályázati kiírás, illetve a pályázat benyújtásához szükséges űrlap letölthető a Budakeszi Város Önkormányzatának honlapjáról.

 

http://varoshaza.budakeszi.hu/component/content/article/46-anyagok/1640-jarda

 

A pályázatokat 2018. június 11. (hétfő) 12:00 óráig a Polgármesteri Hivatalnak (2092 Budakeszi, Fő utca 179.) postai úton kell megküldeni vagy a hivatal ügyfélszolgálatán, zárt borítékban kell leadni.

A borítékon fel kell tüntetni: Járdaépítés 2018, a pályázó nevét, címét vagy a pályázó közösség megnevezését és a képviselő nevét, címét.

 

A beérkezett pályázatokat Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el 2018. június 29-i ülésén az alábbi szempontok szerint.

  • a tervezett gyalogjárda várható forgalma,
  • a tervezett járdaépítés költsége,
  • a tervezett járda hossza,
  • a tervezett járdaépítésben résztvevők száma,
  • a tervezett járdaépítéssel érintettek száma, városfejlesztési és városrendezési szempontok

 

 

A pályázattal kapcsolatos egyéb tudnivalók, információk a

 

http://varoshaza.budakeszi.hu/component/content/article/46-anyagok/1640-jarda

 

honlapcímen, vagy telefonon a 06/30-903 9108 Nagy-Kalló Szilvia ügyintézőtől kérhetők.

Megosztom a cikket