PÁLYÁZATI KIÍRÁS – Önkormányzati támogatás budakeszi pedagógusoknak

Budakeszi Város Önkormányzata a Képviselő-testület 203/2021. (VII.29.) számú határozatával a pedagógusoknak pályázatot hirdet „Budakeszi Oktatásáért” 2021/2022. tanévre
 
1.) A pályázat célja:
Ösztönözze a minőségi nevelési-pedagógiai programok megjelenését, innovatív nevelési és oktatási módszerek elterjedését, minőségi változás elérését a Budakeszi iskolákban.
 
2.) A pályázat benyújtására jogosultak:
– Széchenyi István Általános Iskola
– Budakeszi Német Nemzetiségi Általános Iskola
– Nagy Sándor József Gimnázium
– Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium
– Czövek Erna Alapfokú Művészeti Intézmény
– Mezei Mária Alapfokú Művészeti Intézmény
pedagógusai, akik innovatív és minőségi pedagógiai gyakorlatot dolgoznak ki és valósítanak meg a mindennapokban.
 
3.) A pályázat tárgya:
• Minőségi, nevelési, fejlesztési program kidolgozása és megvalósítása, vagy
• A digitális oktatás jó gyakorlatainak bemutatása.
A pályázatban részletesen be kell mutatni:
– az új innovatív pedagógiai gyakorlat elméleti megalapozottságát,
– módszertanát,
– eszközrendszerét,
– a fejlesztés remélt eredményeit,
– a tudásmegosztás további lépéseit.
 
Vállalni kell:
– a 2021/2022. teljes tanévben az adott budakeszi intézménnyel fenntartja jogviszonyát,
– a tanulmányi idő alatt havonta egy nyílt óra tartását, akár személyes jelenléttel, akár online formában,
– a II. félévben, a félév vége felé 1 nyílt szakmai nap tartását, akár személyes jelenléttel, akár online formában (melyben bemutatja az órára való felkészülést, az alkalmazott módszertant, az ezzel kapcsolatos tapasztalatait, és a felhasznált anyagokat) a szakmai zsűri, az önkormányzat, és a szülői szervezetek delegáltjainak, tanár kollégáinak,
– a sikeres program végén összefoglaló jelentés készítését.
 
4.) Bírálati szempontok:
1. Eredetiség (innováció): új fejlesztés (3) újszerű alkalmazás (2) egyszerű alkalmazás (1) egyik sem (0)
2. Kooperáció/hálózatosodás: diákokkal együtt (3) más tanárokkal együtt (2) egyéni (1) egyik sem (0)
3. Terepe I.: iskolai szint (3) osztályszint (2) csoport (1) egyik sem (0)
4. Terepe II.: tanóra (3) szakkör/sportkör (2) egyéb (1) egyik sem (0)
5. Sokszorosíthatóság: jó (2) átlagos (1) semmilyen (0)
6. IKT használat: produktív alkalmazás (2) egyszerű alkalmazás (1) semmilyen (0)
7. Nyelvezet szakszerűsége: szakszerű (2) átlagos (1) átlag alatti (0)
 
5.) A támogatás mértéke, időtartama, a támogatásban részesíthető pedagógusok száma:
A nyertes pedagógusok havonta bruttó 75.000.-Ft pályázati támogatásban részesülnek programjukért.
A támogatás időtartama: 2021. október 1.– 2022. június 15.
A támogatásban részesíthető pedagógusok száma: 2 fő.
 
6.) A pályázat benyújtásának módja, beérkezésének határideje:
Email-en a makaik@budakeszi.hu email címre
Cím: Budakeszi Város Önkormányzata
dr. Győri Ottilia polgármester
2092 Budakeszi, Fő utca 179.
Kérjük az email tárgyában feltüntetni: „Budakeszi Oktatásáért” pedagógus pályázat.
Beérkezési határidő: 2021.szeptember 21. 12 óra
A határidő lejárta után hiánypótlásra, módosítására nincs lehetőség.
 
7.) A pályázat kötelező tartalmi elemei:
– szakmai önéletrajz,
– minimum egy szakmai ajánlás,
– kitöltött adatlap (1. számú melléklet szerint),
 
8.) Érvénytelenségi okok:
Érvénytelen az a pályázat, amely nem felel meg a megadott tartalmi és formai követelményeknek.
 
9.) A pályázatok elbírálásával és a döntéssel kapcsolatos tudnivalók:
A pályázatokat az Oktatási Kulturális és Egészségügyi Bizottság bírálja el. A beérkezett pályázatok tartalma szerint az elbírálásba szakértő is bevonható.
Az elbírálás határideje: 2021. október 11.
A nyertes pályázóval az Önkormányzat támogatási szerződést köt.
 
10.) Kapcsolattartó:
A pályázatok benyújtásával, tartalmával kapcsolatban további információt Bakács Bernadett tanácsnok nyújt. Email-en: bede.bakacs@gmail.com Telefonszám: 30/951-3368.
 
ADATLAP
 
1.) Mutassa be az alkalmazni kívánt pedagógiai gyakorlat szükségességét, megalapozottságát, elméleti hátterét.
(Minimum 1000, Maximum 2000 karakter szóköz nélkül)
2.) Mutassa be példákkal a módszertani eszközöket, melyeket az órákon alkalmaz.
(Minimum 1000, Maximum 2000 karakter szóköz nélkül)
3.) Mutassa be a fejlesztés várható eredményeit.
(Minimum 1000, Maximum 2000 karakter szóköz nélkül)
4.) Alkosson ütemtervet a nyílt órák (személyes vagy online), és a nyílt szakmai nap (személyes, vagy online) időpontjának megjelölésével.
5.) Az Ön által használt módszer ismertetése, átültetése az iskolai gyakorlatba.
(Max. 1000 karakter szóköz nélkül.)
 

Csatolmányok

Megosztom a cikket