Pályázati kiírás főszerkesztői állásra

Pályázati felhívás Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján pályázatot hirdet főszerkesztő munkakör betöltésére.

 

 

A jogviszony időtartama: határozatlan idejű munkaviszony.

 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Budakeszi Város ÖnkormányzataPest megye, 2092 Budakeszi, Fő u. 179.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői tisztséggel járó lényeges feladatok

Budakeszi Város Önkormányzata hivatalos sajtókiadványainak (hirmondo.budakeszi.hu és a Budakeszi Hírmondó havilap) főszerkesztői feladatainak ellátása.

Illetmény és juttatások

Bruttó 300.000 forint/hó.

 

Pályázati feltételek

 • Főiskolai végzettség,
 • legalább 5 év szakmai gyakorlat,
 • helyismeret,
 • magyar állampolgárság.
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség.

 

Elvárt kompetenciák

 • Hatékony, gyors, pontos, önálló munkavégzés;
 • jó problémamegoldó képesség, lényeglátás;
 • komplex, strukturált gondolkodás;
 • csapatmunkára való képesség, együttműködés;
 • megfelelő szintű szóbeli és írásbeli kommunikációs képesség;
 • nagyfokú precizitás.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent

 • Felsőfokú informatikai végzettség.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások

 • Felsőfokú egyetemi vagy főiskolai képesítést igazoló bizonyítvány másolatok;
 • lapkoncepció max. 5 oldalban (a lap koncepciójának tartalmaznia kell a szerkesztési irányelveket, tartalmi elgondolásokat, esztétikai megjelenítésre vonatkozó elképzeléseket);
 • referenciák, a lapkiadás gazdasági elképzeléseinek kidolgozása (pénzügyi terv);
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (teljes körű);
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak ? a pályázati eljárással összefüggésben szükséges mértékben ? kezeléséhez hozzájárul;
 • nyilatkozat arról, hogy pályázó zárt vagy nyilvános ülésen kéri a pályázat megtárgyalását.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2015. július 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 18. 16.00 óra.

 

A pályázati kiírás közzétételének helye

A pályázati felhívás megjelenik Budakeszi Város Önkormányzatának honlapján és a Budakeszi Hírmondóban.

 

A pályázatok benyújtásának módja

A pályázatot A/4-es méretű gépelt oldalak formátumban, 2 példányban, zárt borítékban kell benyújtani.

Postai úton, a pályázatnak Budakeszi Város Önkormányzata (2092 Budakeszi, Fő u. 179.) címére történő megküldésével.

Személyesen, a pályázat Budakeszi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (2092 Budakeszi, Fő u. 179.) zárt borítékban történő leadásával.

Kérjük a borítékon feltüntetni: ?pályázat: főszerkesztő?.

A pályázat elbírálásának módja, rendje

A pályázatokról az Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottság javaslatára a képviselő-testület dönt. A pályázat kiírója a jogviszony létesítésekor 3 hónap próbaidőt köt ki. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

 

Felvilágosítás a pályázati eljárásról

A kérdéseket a baksaz@budakeszi.hu címre kérjük megküldeni, vagy keressék személyesen Baksa Zoltán ügyintézőt a Polgármesteri Hivatal 2. számú irodájában ügyfélszolgálati időben.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. június 30.

 

 

dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia s.k.

polgármester

Megosztom a cikket