Pályázati felhívás Projekt Iroda irodavezetői feladatok ellátására

Pályázati felhívás

A közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Projekt Iroda irodavezetői feladatainak ellátására

A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény  20/A. § alapján pályázatot hirdet a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Projekt Iroda megnevezésű költségvetési szerv vezetői feladatainak ellátására.
Munkáltató megnevezése: Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa
Munkáltatói jogkör gyakorlója: Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának elnöke
Munkáltató címe, ahová a pályázatok benyújthatók: 8154 Polgárdi Batthyány u.132.
Munkakör megnevezése: Projekt Irodavezető
Vezetői megbízás szintje: magasabb vezető
Munkavégzés helye: Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Projekt Iroda 8154 Polgárdi Batthyány u. 26/B.
Munkakör betöltésének időpontja: 2024. február 15.
Jogviszony időtartama: magasabb vezetői megbízás határozott idejű, 5 év
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az
irányadók.
– A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok felsorolása:

 • A Projekt Iroda irányítása
 • A Társulási Tanácsa által meghatározott célok végrehajtása, projektek irányítása
 • kapcsolattartás a felettes és szakmai szervezetekkel
 • jogász projektmenedzseri feladatok ellátása
 • A Társulási Tanács üléseinek szervezésében, napirendek összeállításában
  közreműködés
 • Folyamatos tájékoztatás a Társulási Tanács tagjai részére
  Gyakorolja a munkáltatói jogokat a Projekt Iroda munkatársai felett vagyonkezelési tevékenység irányítása

A magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

– A munkakör betöltéséhez elvárt képzettség, végzettség, szakmai gyakorlat:

 • Jogi egyetemi végzettség, jogi vagy közigazgatási szakvizsga,önkormányzati területen szerzett legalább 5 éves vezetői tapasztalat, társulások működtetésében szerzett legalább 5 éves gyakorlat, uniós projektek megvalósításában szerzett gyakorlati tapasztalat
 • A pályázat elbírálásánál előnyt jelent KEHOP pályázatok jogi-pénzügyi előkészítésében szerzett jártasság

Munkakör betöltéséhez szükséges egyéb feltételek: büntetlen előélet, B típusújogosítvány, vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség,
– A pályázó által a pályázathoz csatolandó iratok, igazolások: önéletrajz, Projekt
Iroda vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, végzettséget igazoló dokumentumok, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat a pályázat nyílt vagy zárt ülésen történő tárgyalásáról, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik.
– A pályázat benyújtásának határideje: a pályázat Közszolgállás honlapján történő megjelenéstől számított 30 nap, azaz 2024. január 15.
– A pályázat benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás címére történő megküldésével (8154 Polgárdi Batthyány u.132.), vagy a Közszolgállás portálon. Kérjük a borítékonf ltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 47502, valamint a  munkakör megnevezését: Projekt Irodavezető
– A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtására vonatkozó határidőt követő első Társulási Tanácsülés
– A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A Társulás Operatív Tanácsának értékelését követően a Társulási Tanács dönt a benyújtott pályázatokról.

Megosztom a cikket