Pályázat Vagyongazdálkodó munkakör betöltésére

Budakeszi Város Polgármesteri Hivatala

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budakeszi Város Polgármesteri Hivatala

Vagyongazdálkodó
munkakör betöltésére.

 

A köztisztviselői jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2092 Budakeszi, Fő utca 179.

A munkakörbe tartozó főbb tevékenységi körök:

Az önkormányzat ingatlanvagyonának kezelése, nyilvántartása, vagyonkataszter vezetése, értékbecslések, tulajdonosi jognyilatkozatok előkészítése, ingatlanértékesítési pályázatok megszövegezése, képviselőtestület elé előterjesztések készítése, szerződések előkészítése.

Jogállás, Illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a Közszolgálati Szabályzat az irányadók.                   

Pályázati feltételek:

 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Magyar állampolgárság,
 • Felsőfokú képesítés
 • Egyetem, vagy főiskolai gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzseri, agrármérnöki, jogi szakképzettség, vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, logisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés.
 •  Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
 • Hasonló területen szerzett legalább 2 év szakmai tapasztalat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Közgazdasági szakképzettség,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Közigazgatási alapvizsga, szakvizsga.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Önéletrajz a 45/2012 (III.20.) Kormányrendelet 1. számú melléklete szerint,
 • Motivációs levél,
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatainak a pályázati eljárásban szükséges  kezeléséhez hozzájárul,
 • Oklevelek, bizonyítványok másolata,
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Baumgartner Zsuzsanna nyújt a 06 23 535-710/164-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok tartalmi és formai szűrését követően a pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A munkáltató fenntartja a pályázat érvénytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. október 17.

Megosztom a cikket