Pályázat Titkársági csoportvezető munkakör betöltésére

A Budakeszi Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Titkársági csoportvezető

munkakör betöltésére 

A közszolgálati jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2092 Budakeszi, Fő utca 179. 

Pályázati feltételek: Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, főiskola, egyetemi felsőoktatásban szerzet közszolgálati, jogi, igazgatásszervező, igazságügyi igazgatási szakképzettség, vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Önéletrajz a 87/2019. (IV. 23) Kormányrendelet 1. számú melléklete szerint motivációs levél, oklevelek, bizonyítványok másolata, nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, oklevelek, bizonyítványok másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 19.

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton humanpolitika@budakeszi.hu oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. június 22.

Megosztom a cikket