Pályázat Szociális ügyintéző munkakör betöltésére

 Budakeszi Város Polgármesteri Hivatala

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budakeszi Város Polgármesteri Hivatala

Szociális ügyintéző
munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozott idejű 2024.05.03-ig tartó közszolgálati jogviszony.                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2092 Budakeszi, Fő utca 179.

A munkakörbe tartozó főbb tevékenységi körök:

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti támogatások megállapítása: rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, rendkívüli települési támogatás. Köztemetés, közfoglalkoztatás, környezettanulmány készítése.

Illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a Közszolgálati Szabályzat az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Magyar állampolgárság,
 • Felsőfokú képesítés,
 •  Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Szociális és igazgatási területen legalább 1-3 éves szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Kormányrendelet 1. számú melléklete szerint,
 • Motivációs levél,
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatainak a pályázati eljárásban szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • Oklevelek, bizonyítványok másolata,
 • Erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. október 9.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok tartalmi és formai szűrését követően a pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. október 11.

Megosztom a cikket