Pályázat Portás-karbantartó munkakör betöltésére

Az Érdi Tankerületi Központ

 

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján

pályázatot hirdet

 

Czövek Erna Alapfokú Művészeti Iskola

takarító-portás-karbantartó

 

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2092. Budakeszi, Iskola köz 3.

A munkavégzés ideje: 16-20 óráig

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

portaszolgálat, karbantartási, beszerzési feladatok, takarítás

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Elvárt kompetenciák:

 

  • Kiváló szintű együttműködési és kommunkikációs készség, megbízhatóság, jó problémamegoldó képesség,
  • önálló, pontos munkavégzés,

 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 

  • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata
  • hatósági bizonyítvány a büntetlen élet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését ne teszi lehetővé
  • önéletrajz
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Barcsik Hédi Intézményvezető nyújt, a 06/30-652-1391 telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 

 

  • Elektronikus úton Barcsik Hédi Intézményvezető részére zeneiskola.budakeszi@gmail.com E-mail címen keresztül
  • levélben: 2092 Budakeszi, Iskola köz 3.
  • személyesen: 2092 Budakeszi, Iskola köz 3.

 

 

Az álláshely betöltésének ideje: Azonnal, illetve az elbírálást követően 2018. november 25.

Megosztom a cikket