Pályázat Műszaki osztályvezető munkakör betöltésére

 Budakeszi Város Polgármesteri Hivatala

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budakeszi Város Polgármesteri Hivatala

Műszaki osztályvezető
munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.

Vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2092 Budakeszi, Fő utca 179.

A munkakörbe tartozó főbb tevékenységi körök:

A Műszaki Osztály munkájának összehangolása, vezetése. Az osztály feladataival kapcsolatos bizottsági és képviselő-testületi előterjesztések készítése, műszaki feladatok szakmai véleményezése. Projektek koordinálása, kapcsolattartás a tervezőkkel, kivitelezőkkel.

Jogállás, Illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.  

Pályázati feltételek:

 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet, 
 • Magyar állampolgárság,
 • Felsőfokú képesítés,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 •  Főiskolai vagy egyetemi végzettség, felsőoktatásban szerzett műszaki, közszolgálati, jogi, építész, gazdaságtudományi szakképzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •  Önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Kormányrendelet 1. számú melléklete szerint,
 •  Motivációs levél,
 •  Nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatainak a pályázati eljárásban szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 •   Oklevelek, bizonyítványok másolata,
 •   Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. május 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok tartalmi és formai szűrését követően a pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A munkáltató fenntartja a pályázat érvénytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. május 31.

 

Megosztom a cikket