Pályázat lakossági járdaépítés támogatására

Budakeszi Város Önkormányzata a lakossági járdaépítés támogatására pályázatot ír ki.

Pályázati kiírás

 

A 231/2013. (V. 09.) számú képviselő-testületi határozat melléklete

 

 

Budakeszi Város Önkormányzata a lakossági járdaépítés támogatására pályázatot ír ki.

 

  1.  A pályázat célja: a lakossági önerővel megvalósuló járdaépítés és -felújítás támogatása, egyben a járdaépítés és -felújítás lakossági közreműködéssel történő megvalósításának ösztönzése.

  2. A pályázók köre: Pályázhatnak a Budakeszi Város közigazgatási területén járdával kiszolgált vagy kiszolgálandó ingatlanok tulajdonosai (tulajdonközösség esetén a tulajdonostársak), továbbá ezen ingatlanok bérlői, a használói, valamint a haszonélvezői, illetve az általuk létrehozott közösségek.

  3. A pályázaton való részvétel feltétele: A pályázók vállalják a pályázatuk keretében megépítendő vagy felújítandó járdaszakasz megvalósítási költségeinek rájuk eső, a jelen kiírás 9. d. pontjában meghatározott részét.

  4. Pályázatok beadása: A pályázatokat a kiírás 1. számú melléklete szerinti pályázati űrlapon lehet a Polgármesteri Hivatalba benyújtani. A pályázathoz csatolni kell a 2. számú melléklet szerinti nyilatkozatot is. (A pályázati űrlapok átvehetőek a Budakeszi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, vagy letölthetőek a https://hirmondo.budakeszi.hu/kozerdeku/palyazat internet címről.)

A pályázatokat a Polgármesteri Hivatalnak (2092 Budakeszi, Fő utca 179.) postai úton kell megküldeni vagy a hivatal ügyfélszolgálatán, zárt borítékban kell leadni. A borítékon fel kell tüntetni:

 • a pályázat megnevezését: Járdaépítés 2013

 • a pályázó nevét, címét vagy a pályázó közösség megnevezését és a képviselő nevét, címét.

 

  5. Benyújtási határidő: A pályázatok benyújtási határideje: 2013. június 17. 17:30 óra

 

  6. A pályázatok elbírálása: A pályázatokat a szakbizottságok előzetes véleményezése alapján Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el.

   

  7. Elbírálási határidő: A beérkezett pályázatok elbírálási határideje: 2013. június 27.


  8. A pályázatok elbírálásának szempontjai:

  a. a tervezett gyalogjárda várható forgalma,

  b. a tervezett járdaépítés költsége,

  c. a tervezett járda hossza,

  d. a tervezett járdaépítésben résztvevők száma,

  e. a tervezett járdaépítéssel érintettek száma,

  f. városfejlesztési és városrendezési szempontok.

 

  9. A támogatás alapja, módja, mértéke, a felhasználás feltételei:

 

  a. A járdaépítésre és/vagy járdafelújításra a sikeres pályázók az Önkormányzattal járdaépítési társulást hoznak létre.

   

  b. A társulás tagjaként az Önkormányzat a költségvetésben erre a célra elhatárolt járdafejlesztési keretének terhére pénzbeli támogatást nyújt.

   

  c.  Az adott pályázatra vonatkozó támogatásként a járdaépítés és -felújítás munkadíját és egyéb költségeit ? az anyagköltség kivételével ? Budakeszi Város Önkormányzata biztosítja. A kivitelezést a BVV Kft. végzi

   

  d. A pályázók pályázati önrészként biztosítják az adott járdaszakasz építéséhez vagy felújításához szükséges, a BVV Kft. által egységesen beszerzendő építőanyag költségét. A fizetendő összeg kiszámításának módja: a pályázattal érintett járdaszakasz területe m2-ben szorozva a fajlagos anyagárral ? bruttó 2.500.- Ft/m2-rel.

   

  e. A támogatás a bírálati szempontoknak való megfelelés és a 8.b. pontban meghatározott keret függvénye.

   

  f. A járdaépítéshez a meghatározott támogatáson felül ? bármely okból felmerülő többletigény esetén ? további támogatás nem adható.


  10. Műszaki feltételek: A járdaépítés és -felújítás feltételeiről szóló műszaki tájékoztató átvehető a Budakeszi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, vagy letölthetőek a https://hirmondo.budakeszi.hu/kozerdeku/palyazat internet címről.

 

 1. 11. Közműegyeztetés: A közműegyeztetést a Polgármesteri Hivatal végzi.

  12. Műszaki átvétel: A megépített járdaszakaszokat a Polgármesteri Hivatal szakemberei ellenőrzik.

  13. A gyalogjárda-építési támogatás a gépkocsi-behajtók kiépítéséhez nem használható fel!

 

A pályázattal kapcsolatos egyéb tudnivalók, információk a https://hirmondo.budakeszi.hu/kozerdeku/palyazat honlapcímen, vagy telefonon a 23/535-710/150 melléken ügyfélfogadási időben kaphatók.

 

 

Budakeszi 2013. május 9.

 

 

 

Budakeszi Város Önkormányzata

képviseletében

dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia

polgármester

Pályázati kiírás

 

A 231/2013. (V. 09.) számú képviselő-testületi határozat melléklete

 

 

Budakeszi Város Önkormányzata a lakossági járdaépítés támogatására pályázatot ír ki.

 

  A pályázat célja: a lakossági önerővel megvalósuló járdaépítés és -felújítás támogatása, egyben a járdaépítés és -felújítás lakossági közreműködéssel történő megvalósításának ösztönzése.

 

  A pályázók köre: Pályázhatnak a Budakeszi Város közigazgatási területén járdával kiszolgált vagy kiszolgálandó ingatlanok tulajdonosai (tulajdonközösség esetén a tulajdonostársak), továbbá ezen ingatlanok bérlői, a használói, valamint a haszonélvezői, illetve az általuk létrehozott közösségek.

 

  A pályázaton való részvétel feltétele: A pályázók vállalják a pályázatuk keretében megépítendő vagy felújítandó járdaszakasz megvalósítási költségeinek rájuk eső, a jelen kiírás 9. d. pontjában meghatározott részét.

 

  Pályázatok beadása: A pályázatokat a kiírás 1. számú melléklete szerinti pályázati űrlapon lehet a Polgármesteri Hivatalba benyújtani. A pályázathoz csatolni kell a 2. számú melléklet szerinti nyilatkozatot is. (A pályázati űrlapok átvehetőek a Budakeszi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, vagy letölthetőek a https://hirmondo.budakeszi.hu/kozerdeku/palyazat internet címről.)

A pályázatokat a Polgármesteri Hivatalnak (2092 Budakeszi, Fő utca 179.) postai úton kell megküldeni vagy a hivatal ügyfélszolgálatán, zárt borítékban kell leadni. A borítékon fel kell tüntetni:

  1. Benyújtási határidő: A pályázatok benyújtási határideje: 2013. június 17. 17:30 óra

   A pályázatok elbírálása: A pályázatokat a szakbizottságok előzetes véleményezése alapján Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el.

   Elbírálási határidő: A beérkezett pályázatok elbírálási határideje: 2013. június 27.

   A pályázatok elbírálásának szempontjai:

   a tervezett gyalogjárda várható forgalma,

   a tervezett járdaépítés költsége,

   a tervezett járda hossza,

   a tervezett járdaépítésben résztvevők száma,

   a tervezett járdaépítéssel érintettek száma,

   városfejlesztési és városrendezési szempontok.

   A támogatás alapja, módja, mértéke, a felhasználás feltételei:

   A járdaépítésre és/vagy járdafelújításra a sikeres pályázók az Önkormányzattal járdaépítési társulást hoznak létre.

   A társulás tagjaként az Önkormányzat a költségvetésben erre a célra elhatárolt járdafejlesztési keretének terhére pénzbeli támogatást nyújt.

   Az adott pályázatra vonatkozó támogatásként a járdaépítés és -felújítás munkadíját és egyéb költségeit ? az anyagköltség kivételével ? Budakeszi Város Önkormányzata biztosítja. A kivitelezést a BVV Kft. végzi

   A pályázók pályázati önrészként biztosítják az adott járdaszakasz építéséhez vagy felújításához szükséges, a BVV Kft. által egységesen beszerzendő építőanyag költségét. A fizetendő összeg kiszámításának módja: a pályázattal érintett járdaszakasz területe m2-ben szorozva a fajlagos anyagárral ? bruttó 2.500.- Ft/m2-rel.

   A támogatás a bírálati szempontoknak való megfelelés és a 8.b. pontban meghatározott keret függvénye.

   A járdaépítéshez a meghatározott támogatáson felül ? bármely okból felmerülő többletigény esetén ? további támogatás nem adható.

   Műszaki feltételek: A járdaépítés és -felújítás feltételeiről szóló műszaki tájékoztató átvehető a Budakeszi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, vagy letölthetőek a https://hirmondo.budakeszi.hu/kozerdeku/palyazat internet címről.

   Közműegyeztetés: A közműegyeztetést a Polgármesteri Hivatal végzi.

   Műszaki átvétel: A megépített járdaszakaszokat a Polgármesteri Hivatal szakemberei ellenőrzik.

   A gyalogjárda-építési támogatás a gépkocsi-behajtók kiépítéséhez nem használható fel!

 • a pályázat megnevezését: Járdaépítés 2013

  a pályázó nevét, címét vagy a pályázó közösség megnevezését és a képviselő nevét, címét.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  A pályázattal kapcsolatos egyéb tudnivalók, információk a https://hirmondo.budakeszi.hu/kozerdeku/palyazat honlapcímen, vagy telefonon a 23/535-710/150 melléken ügyfélfogadási időben kaphatók.

   

   

  Budakeszi 2013. május 9.

   

   

   

  Budakeszi Város Önkormányzata

  képviseletében

  dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia

  polgármester

Megosztom a cikket