Pályázat Koordinációs ügyintéző munkakör betöltésére

Budakeszi Város Polgármesteri Hivatala
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet

Budakeszi Város Polgármesteri Hivatala
Koordinációs ügyintéző

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2092 Budakeszi, Fő utca 179.

A munkakörbe tartozó főbb tevékenységi körök:

Általános tájékoztatást nyújt az ügyfeleknek az önkormányzati rendeletekről, valamint a hivatal feladat- és hatásköreiről. Kezeli a telefonon beérkező panaszügyeket, szükség esetén továbbítja azokat az osztályvezetőknek, ügyintézőknek. Ellátja az ügyfeleket az egyes hatósági ügyek intézéséhez szükséges nyomtatványokkal, a mellékleteket a jogszabálynak megfelelően ellenőrzi. Információkkal segíti az ügyfeleket ügyeik elintézésében, telefonos tájékoztatást nyújt. Átveszi a házban beadott postát. Segít az egyes önkormányzati rendezvények szervezésében, lebonyolításában.

Jogállás, Illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.                       

                       

Pályázati feltételek:

 •  Cselekvőképesség.
 • Büntetlen előélet.
 • Magyar állampolgárság.
 • Felsőfokú képesítés.
 •  Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •  Önéletrajz a 45/2012 (III.20.) Kormányrendelet 1. számú melléklete szerint.
 •  Motivációs levél.
 •  Nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatainak a pályázati eljárásban szükséges

           kezeléséhez hozzájárul.

 •  Oklevelek, bizonyítványok másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 16.

A pályázatok benyújtásának módja:

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok tartalmi és formai szűrését követően a pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A munkáltató fenntartja a pályázat érvénytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. március 23.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

 • Budakeszi Hírmondó online – 2021. február 22.
 • Budakeszi város honlapja – 2021. február 22.
Megosztom a cikket