Pályázat jogi referens munkakör betöltésére

Budakeszi Polgármesteri Hivatal

 

a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budakeszi Polgármesteri Hivatal 

jogi referens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2092 Budakeszi, Fő utca 179.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. sz. melléklet 22. pont Jogi és perképviseleti feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Ellátja a jegyző és az aljegyző mellett felmerülő törvényességi, jogi jellegű feladatokat. Kezeli a Titkársági Csoport feladatkörébe tartozó lakossági bejelentéseket és panaszokat. Vezeti a belső utasítások, szabályzatok nyilvántartását, előkészíti, aktualizálja azokat. Ellátja a Budakeszi Város Német Önkormányzatával kapcsolatos jogi, törvényességi feladatokat. Ellátja a határozatok végrehajtásáról szóló beszámolóval kapcsolatos feladatokat. Ellátja a választások lebonyolításával kapcsolatos feladatokat. Ellátja a belső ellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat, kapcsolatot tart a belső ellenőrrel. Ellátja a Helyi Esélyegyenlőségi Tervvel kapcsolatos feladatokat. A feladat- és hatáskörét érintő előterjesztéseket előkészíti a Képviselő-testület és bizottságai elé, majd a döntést követően végrehajtja azokat. Ellátja az adatvédelemmel kapcsolatos teendőket.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

  • Magyar állampolgárság,
  • Cselekvőképesség,
  • Büntetlen előélet,
  • Egyetem, jogi vagy közszolgálati szakképzettség,
  • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Hasonló munkakörben – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Önéletrajz a 45/2012. (III. 20) Kormányrendelet 1. számú melléklete szerint
  • Motivációs levél
  • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
  • Oklevelek, bizonyítványok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Bártfai Zsuzsanna részére a humanpolitika@budakeszi.hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok tartalmi és formai szűrést követően személyes meghallgatáson vesznek részt. A munkáltató fenntartja a pályázat érvénytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Budakeszi Hírmondó online – 2018. augusztus 26.

Budakeszi város honlapja – 2018. augusztus 26.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kinevezés feltétele a bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítvány, melyet a kinevezésig át kell adni a munkáltatónak. A munkáltató hat hónap próbaidőt köt ki.

 

Megosztom a cikket