Pályázat járdaépítési támogatásra

 

Budakeszi Város Önkormányzata a lakossági járdaépítés támogatására pályázatot írt ki.

 

 

 1. A pályázat célja: A lakossági önerővel megvalósuló járdaépítés- és felújítás támogatása, egyben a járdaépítés- és felújítás lakossági közreműködéssel történő megvalósításának ösztönzése.
 2. A pályázók köre: Budakeszi város közigazgatási területén járdával kiszolgált vagy kiszolgálandó ingatlanok tulajdonosai (tulajdonközösség esetén a tulajdonostársak), továbbá ezen ingatlanok bérlői, a használói, valamint a haszonélvezői, illetve az általuk létrehozott közösségek.
 3. A pályázaton való részvétel feltétele: a pályázók vállalják a pályázatuk keretében megépítendő vagy felújítandó járdaszakasz megvalósítási költségeinek rájuk eső, a jelen kiírás 9. d pontjában meghatározott részét.

Társasházak esetében a járdapályázaton való részvétel feltétele a közgyűlési határozat csatolása, mely szerint a társasház lakói a pályázaton részt kívánnak venni, és vállalják a kapcsolódó önrész befizetését.

 1. Pályázatok beadása: a pályázatokat a kiírás 1. számú melléklete szerinti pályázati űrlapon lehet a Polgármesteri Hivatalba benyújtani. A pályázathoz csatolni kell a 2. számú melléklet szerinti nyilatkozatot is. (A pályázati űrlapok átvehetők a Budakeszi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, vagy letölthetők a https://hirmondo.budakeszi.hu/kozerdeku/palyazat internet címről.)

A pályázatokat a Polgármesteri Hivatalnak (2092 Budakeszi, Fő utca 179.) postai úton kell megküldeni, vagy a hivatal ügyfélszolgálatán, zárt borítékban kell leadni. A borítékon fel kell tüntetni:

–          a pályázat megnevezését: Járdaépítés 2016

–          a pályázó nevét, címét vagy a pályázó közösség megnevezését és a képviselő nevét, címét.

 1. A pályázatok benyújtási határideje: 2016. április 14. (csütörtök) 12:00.
 2. Elbírálási határidő: a beérkezett pályázatok elbírálási határideje: 2016. április 30.
 3. A pályázatok elbírálásának szempontjai:

a) a tervezett gyalogjárda várható forgalma,

b) a tervezett járdaépítés költsége,

c) a tervezett járda hossza,

d) a tervezett járdaépítésben résztvevők száma,

e)      a tervezett járdaépítéssel érintettek száma,

f)       városfejlesztési és városrendezési szempontok.

 1. A támogatás alapja, módja, mértéke, a felhasználás feltételei

a) A járdaépítésre és/vagy járdafelújításra a sikeres pályázók az Önkormányzattal járdaépítési társulást hoznak létre.

 1. A társulás tagjaként az Önkormányzat a költségvetésben erre a célra elhatárolt járdafejlesztési keretének terhére pénzbeli támogatást nyújt.
 2. Az adott pályázatra vonatkozó támogatásként a járdaépítés- és felújítás munkadíját és egyéb költségeit ? az anyagköltség kivételével ? Budakeszi Város Önkormányzata biztosítja. A kivitelezést a BVV Kft. végzi.
 3. A pályázók pályázati önrészként biztosítják az adott járdaszakasz építéséhez vagy felújításához szükséges, a BVV Kft. által egységesen beszerzendő építőanyag költségét. A fizetendő összeg kiszámításának módja: a pályázattal érintett járdaszakasz területe m2-ben, szorozva a fajlagos anyagárral ? bruttó 2 500 Ft/m2-rel.
 4. A támogatás a bírálati szempontoknak való megfelelés és a 8. b pontban meghatározott keret függvénye.
 5. A járdaépítéshez a meghatározott támogatáson felül ? bármely okból felmerülő többletigény esetén ? további támogatás nem adható.
 1. Műszaki feltételek: a járdaépítés- és felújítás feltételeiről szóló műszaki tájékoztató átvehető a Budakeszi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, vagy letölthetők a https://hirmondo.budakeszi.hu/kozerdeku/palyazat internet címről.
 2. Közműegyeztetés: a közműegyeztetést a Polgármesteri Hivatal végzi.
 3. Műszaki átvétel: a megépített járdaszakaszokat a Polgármesteri Hivatal szakemberei ellenőrzik.
 4. A gyalogjárda-építési támogatás a járdán túlnyúló gépkocsi-behajtók kiépítéséhez nem használható fel! Gépkocsi behajtó építési igény esetén az ingatlantulajdonos a BVV Kft.-vel ? az általuk készített egyedi árajánlat alapján ? külön szerződést köthet a megépítésére vonatkozóan.

 

A pályázattal kapcsolatos egyéb tudnivalók, információk a https://hirmondo.budakeszi.hu/kozerdeku/palyazat honlapcímen, vagy telefonon a 23/535-710/150 melléken, ügyfélfogadási időben kaphatók.

 

Budakeszi Város Önkormányzata

képviseletében

 

dr. Győri Ottilia

polgármester

Megosztom a cikket