Pályázat Iktató ügyintéző munkakör betöltésére

Budakeszi Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Iktató ügyintéző

munkakör betöltésére

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2092 Budakeszi, Fő utca 179. 

Pályázati feltételek: Magyar állampolgárság, Cselekvőképesség, Büntetlen előélet, Középiskola/gimnázium

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: iktatási, irattározási feladatokban szerzett szakmai gyakorlat, közigazgatási alapvizsga megléte

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Önéletrajz a 87/2019. (IV. 23) Kormányrendelet 1. számú melléklete szerint, nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, oklevelek, bizonyítványok személyes bemutatása az esetleges elbeszélgetés során, motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 10.

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton humanpolitika@budakeszi.hu oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 15.

Megosztom a cikket