Pályázat Idősek nappali ellátása – klubvezető munkakör betöltésére

HÍD Szociális, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ – Budakeszi

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

HÍD Szociális, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ – Budakeszi

Idősek nappali ellátása – klubvezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2092 Budakeszi, Erdő utca 83.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Idősek klubjának megszervezése, működtetése, szakmai szempontok érvényesítésével. Az ellátásra szorulók felkutatása, a klubba történő felvétele, az idősek nappali ellátása szakfeladaton szabdidős és prevenciós programok előkészítése, szervezése és lebonyolítása. Gondozási és ápolási tervek elkészítése, és folyamtos vezetése. A klub munkájához szükséges adminisztráció naprakész vezetése a jogszabályoknak, valamint a vezetői utasításoknak megfelelően. Évente munkaterve, program készítése a klub feladatairól.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  •       Középfokú képesítés, 1/2000 SzCsM rendelet melléklete szerinti képesítés az irányadó,
  •       Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
  •       büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  •       Főiskola, felsőfokú szociális szakképzettség,
  •       B kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  •       szakmai fényképes önéletrajz, végzettséget igazoló okirat másolata, motivációs levél, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Maus Anna nyújt, a 23-451-279 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •       Elektronikus úton Farkas-Szemján Anita részére a hid@budakeszihid.hu E-mail címen keresztül
  •       Személyesen: Farkas-Szemján Anita, Pest megye, 2092 Budakeszi, Erdő utca 83. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. november 10.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a hid.eoldal.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. szeptember 27.

Megosztom a cikket