Pályázat esetmenedzser munkakör betöltésére

HÍD Szociális, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ – Budakeszi
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

HÍD Szociális, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ – Budakeszi

esetmenedzser

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2092 Budakeszi, Fő utca 164.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Hatósági tevékenységhez kapcsolódó feladatok ellátása és a speciális szolgáltatások biztosításában közreműködés Budakeszi Járás lakosságára kiterjedően.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, 15/1998. (IV.30) NM rendelet mellékletében meghatározott képesítési előírások az irányadók,
 • család és gyermekjóléti alapellátás – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Főiskola, felsőfokú szociális szakképzettség,
 • B kategóriás jogosítvány

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű szociális érzékenység,
 • Kiváló szintű empátiás készség,
 • Jó szintű problémamegoldó képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •  szakmai fényképes önéletrajz, végzettséget igazoló okirat másolata, motivációs levél, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 1.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Farkas-Szemján Anita részére a hid@budakeszihid.hu E-mail címen keresztül
 • Személyesen: Farkas-Szemján Anita, Pest megye, 2092 Budakeszi, Erdő utca 83. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. november 10.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a hid.eoldal.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. szeptember 27.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Megosztom a cikket