Pályázat családsegítő munkakör betöltésére

HÍD Szociális, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ – Budakeszi 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

HÍD Szociális, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ – Budakeszi

családsegítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2092 Budakeszi, Fő utca 103.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

  1. évi III. törvény – szoicális igazgatásáról és szociális ellátásáról – valamint 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igagzatásáról – által előírt feladatok

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  •       Főiskola, 15/1998. (IV.30) NM rendelet mellékletében meghatározott képesítési előírások az irányadók,
  •       Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
  •       büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  •       Felsőfokú képesítés, felsőfokú szociális szakképzettség,
  •       család és gyermekjóléti alapellátás – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
  •       B kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  •       szakmai fényképes önéletrajz, végzettséget igazoló okirat másolata, motivációs levél, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 1.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •       Elektronikus úton Farkas-Szemján Anita részére a hid@budakeszihid.hu E-mail címen keresztül
  •       Személyesen: Farkas-Szemján Anita, Pest megye, 2092 Budakeszi, Erdő utca 83. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. november 10.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a hid.eoldal.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. szeptember 27.

Megosztom a cikket