Pályázat Beruházási projektmenedzser munkakör betöltésére

Budakeszi Polgármesteri Hivatal

a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Budakeszi Polgármesteri Hivatal 

Beruházási projektmenedzser

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2092 Budakeszi, Fő utca 179.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

 1. számú melléklet 20. pont: Gazdasági és üzemeltetési feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Építési beruházási munkákhoz kapcsolódó feladatok: – engedélyezési eljárások koordinálása, bonyolítása, – pályázati és közbeszerzési eljárások műszaki előkészítése, – tervezési és vállalkozási szerződések előkészítése, – önkormányzati beruházások műszaki előkészítése, lebonyolítása, – kapcsolattartás a tervezőkkel, kivitelezőkkel, műszaki ellenőrrel, – műszaki átadás-átvételi eljárások előkészítése, – Képviselő-testület munkájának segítése, önkormányzati feladatok döntésre történő előkészítése. Közúti forgalomtechnikai jellegű feladatok valamint közúttal kapcsolatos feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, egyetem, I. besorolási osztályban: felsőoktatásban szerzett műszaki, közszolgálati, jogi, építész, gazdaságtudományi, szakképzettség,,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Főiskola, egyetem; építőmérnöki végzettség ( BSC, MSC),,
 • Kivitelezésben, beruházásban szerzett – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
 • Útépítő mérnök vagy közlekedésmérnök végzettség
 • Útépítési munkában szerzett gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Önéletrajz a 45/2012. (III. 20) Kormányrendelet 1. számú melléklete szerint
 • Oklevelek, bizonyítványok másolata
 • Motivációs levél
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Cserhalmi Andrea nyújt, a 0623-535-710/0/118 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Bártfai Zsuzsanna részére a humanpolitika@budakeszi.hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázók – a pályázatok tartalmi és formai szűrését követően – személyes meghallgatáson vesznek részt. Munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 Budakeszi Hírmondó online – 2019. január 14.

   Budakeszi város honlapja – 2019. január 14.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki. A közszolgálati jogviszony létesítésének feltétele a tiszta hatósági erkölcsi bizonyítvány, melyet a kinevezésig át kell adni a munkáltató számára.

 

Megosztom a cikket