Lakcímbejelentés online

Nem szükséges okmányirodába menniük azoknak, akik online szeretnék a lakcímbejelentést intézni. Elektronikus úton jelentheti be ugyanis a lakóhelyét, tartózkodási helyét, valamint az ezekben bekövetkezett változást az az ügyfél, aki ügyfélkapuval rendelkezik.
Az a személy intézheti így a lakcímbejelentését, aki:
  • a lakás kizárólagos tulajdonosa vagy egyedüli haszonélvezője,
  • a szállásadó a lakcímbejelentéshez elektronikus kapcsolattartás útján előzetesen, vagy a rendelkezési nyilvántartásban hozzájárult,
  • érvényes teljes bizonyító erejű magánokirattal, vagy közokirattal rendelkezik, amely a lakás használatára feljogosítja (pl. bérleti szerződés vagy szívességi lakáshasználati szerződés),
  • közös tulajdon esetén rendelkezik a szállásadó által tett nyilatkozattal, amely a tulajdonostársak hozzájárulását tartalmazza.
Lakcímként a személyi adat- és lakcímnyilvántartásban érvényesként nyilvántartott és a címlistából kiválasztható cím jelenthető be.
 
Megosztom a cikket