Keresztrejtvény 2012/2

Egykori és mai adófajták
Lássuk, hogyan adóztunk az elmúlt évszázadokban!

A megfejtéseket küldjék be szerkesztőségünk e-mail címére

(szerkesztoseg@budakeszihirmondo.hu), illetve személyesen vagy postán juttassák el a Polgármesteri Hivatalba (Budakeszi, Fő utca 179.).

 

Beküldési határidő: 2011. 02.15.

Tovább a rejtvényhez

 

1

2

 

3

4

5

 

 

6

7

8

9

10

11

 

12

 

 

13

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

15

 

16

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

18

19

 

 

 

20

21

 

 

22

23

 

24

 

25

 

26

 

 

 

 

 

 

27

 

 

28

 

 

29

 

 

 

 

 

30

 

31

 

32

 

 

 

33

 

 

34

35

 

36

 

 

 

 

 

 

 

37

 

 

38

39

 

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41

 

42

 

43

 

 

 

 

 

44

 

45

 

46

 

 

 

47

 

48

 

49

 

 

 

 

50

51

 

 

 

 

 

 

52

53

 

 

 

54

 

55

 

 

 

 

 

 

56

 

 

 

 

 

 

 

MEGHATÁROZÁSOK
Vízszintes:  1. A jobbágyok állami adóztatása számos formáinak egyike. Amikor a XIV. sz.-ban Károly Róbert az értékálló aranyforint bevezetésével elvesztette egyik fő adóforrását, az ún. kamara hasznát, ennek pótlására vezette be ezt az adófajtát. Ezt eleinte jobbágytelkenként 18 dinárban határozták meg.  6. Telken álló kéményenként fizetett adónem. Mátyás király vezette be 1467-ben, értéke 20 ezüstdénár volt.  12. Intéző Bizottság, röviden.  13. Ön, németül.  14. Női név.  15. Lovon ülő katona.  17. Seben képződik.  19. A 2002. évi XLIII. törvény szól erről az adófajtáról. 2012-től a mértéke 37% lesz (rövidítés).  20. Többféle hangos zörejnek egybefolyó, kellemetlen vegyüléke.  22. Svédország és Portugália nemzetközi autójele. 24. Napjaink adófajtája, a személyi jövedelemadó, röviden.  26. Rossz minőségű, direkt termő szőlő.  27. Város Lengyelországban.  29. Az argon vegyjele.  30. Háromszor kettő.  32. Országos Rendező Iroda, a könnyűzenéért és a belföldi koncertszervezésért felelős állami monopólium jellegű szervezet volt a Kádár-rendszer idején, röviden.  33. Módhatározórag, az -an párja.  34. Az erbium vegyjele.  36. Károly Róbert által a külkereskedelemre kirótt vám, amely a határhoz közel eső városokban, pl. Pozsonyban szedtek. Értéke a behozott áruk 3,33%-át tette ki.   39. Város a mai Romániában, Kolozs megyében. A történelmi Magyarországban Belső-Szolnok, majd 1876-tól Szolnok-Doboka vármegye székhelye.  40. Szent István király által bevezetett törvény, adófajta, amely a középkori keresztény meghatározás szerint a jövedelem tizedrészének Isten munkájára való ?felajánlását? jelenti, vagyis az egyház munkájának anyagi támogatását. A szó szinonimája még a ?dézsma?.  41. A hidrogén és az argon vegyjele.  44. Értéktelen pénz az ókori Rómában.  46. A háborús kiadások fedezetére az állampolgárokra, esetleg a megszállott területek lakóira kirótt adó.  Magyarországon a 16-17. sz. török háborúinak és a végvárak fönntartásának költségeire szedték. Hunyadi Mátyás legjelentősebb bevételét a rendkívüli ?. jelentette, ami portánként egy forintot tett ki, s évente akár kétszer is beszedhették. Miután a törököt véglegesen kiűzték a Temesközből (1715), az állandó hadsereg létrehozásától 1848-ig rendszeres adónemmé tették.  49. Város Hollandiában, a német határ közelében.  50. Lentről valamely fenti helyre szavakat mond.  52. Színek és ?, Kaffka Margit 1912-ben megjelent regénye. 54. Létezik.  55. André ?, egykori kiváló amerikai teniszező (1970?).  56.     A parasztok számára kötelező természetbeni hadiadó volt a 17. század végén, a 18. század elején, a katonák elszállásolását jelentette.

Függőleges:  1. A jobbágyok adója volt a középkori Magyarországon. Már Károly Róbert korában szedték az ország legnagyobb részén, Nagy Lajos király 1351-ben kiadott dekrétuma pedig egységesítette: eszerint minden jobbágy köteles volt terményének kilencedik tizedét a földesúrnak adni. Eleinte természetben, a kései középkorban pénzben kellett fizetni a termés, illetve a juhok, kecskék és méhek szaporulata alapján.  2. Elejétől kezdve, eleve, ismert latin kifejezéssel.  3. Az Amerikai Egyesült Államok nevének angol rövidítése.   4. Módosított zenei hang.  5. Ellentétes kötőszó.   6. Előfogat, a jobbágyok szolgáltatása volt a 17. század végén, a 18. század elején, mely értelmében a katonák, tisztségviselők szállítását kötelesek voltak elvégezni. 7. Félig üres!  8. A kén és a bárium vegyjele.  9. Hosszú morzehang.  10. Női név.  11. Nyelvújítás kori főnévképző, a -de párja.  14. Buday András.  16. Edvaldo Izídio Neto, kétszeres világbajnok brazil labdarúgó (1934?2002) beceneve.  17. Vaja egynemű betűi.  18. Kopasz.  21. Lehullott falevél.  23. A parasztok számára kötelező természetbeni hadiadó volt a 17. század végén, a 18. század elején, egy katona napi ellátására szedték.  24. Szintén ne!  25. Szlovák női név.  28. Cseh teherautó márka.  30. A törökök első számú adója Magyarországon a 16. század közepétől. A nem mohamedán hitű alattvalóknak kellett fizetnie. Összege nagyjából megegyezett a korábbi állami adók összegével.  31. Üzemi részleg, röviden.  33. Spanyolország, Vatikán és Németország nemzetközi autójele.  35. Kaszáló.  37. Autó vagy kerékpár abroncsának váratlan megsérülése.  38. A derűs érzelem kifejezése.  41. ??, alkoss, gyarapíts, ?!? 42. A ? kaland, 1964-ben készített francia?olasz filmvígjáték.  43. Idősebb, röviden.  44. Ájulás-vagy alvásszerű állapotba kerül.  45. A forgalmi adók egyik típusa. A magyar adórendszerben az általa hozzáadott érték, vagyis az értéknövekedés után az eladónak minden kereskedelmi szinten meg kell fizetnie. Mivel a hozzáadott és nem a teljes érték után fizetendő, végső összege egy termékre nézve független attól, hogy hány vételen és eladáson megy keresztül. Tehát ez egy indirekt adó, hiszen nem az fizeti be az államnak, akitől a forrás összege származik (rövidítve).  46. A hidrogén és a lantán vegyjele.  47. Rangjelző szócska.  48. Ettől búcsúzunk minden év december 31-én.  49. Üt.  51. A hegy belseje!  53. Az eredményhatározó egyik ragja, a -vé párja.

Megosztom a cikket