Pályázatok

Budakeszi Oktatásáért pályázati kiírás 2020/2021. tanévre

 PÁLYÁZATI KIÍRÁS I.

Budakeszi Város Önkormányzata a Képviselő-testület 313/2020. (IX.24.) számú határozatával a pedagógusoknak pályázatot hirdet „Budakeszi Oktatásáért” 2020/2021. tanévre

 • A pályázat célja:

Ösztönözze a minőségi nevelési-pedagógiai programok megjelenését, innovatív nevelési és oktatási módszerek elterjedését, minőségi változás elérését a Budakeszi iskolákban.

 • A pályázat benyújtására jogosultak:
 • Széchenyi István Általános Iskola
 • Budakeszi Német Nemzetiségi Általános Iskola
 • Nagy Sándor József Gimnázium
 • Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium
 • Czövek Erna Alapfokú Művészeti Iskola
 • Mezei Mária Alapfokú Művészeti Iskola

pedagógusai, akik innovatív és minőségi pedagógiai gyakorlatot dolgoznak ki és valósítanak meg a mindennapokban.

 

3.)        A pályázat tárgya:

 • Minőségi, nevelési, fejlesztési program kidolgozása és megvalósítása, vagy
 • A digitális oktatás jó gyakorlatainak bemutatása.

A pályázatban részletesen be kell mutatni:

– az új innovatív pedagógiai gyakorlat elméleti megalapozottságát,

– módszertanát,

– eszközrendszerét,

– a fejlesztés remélt eredményeit,

– a tudásmegosztás további lépéseit.

Vállalni kell:

 • a 2020/2021. teljes tanévben az adott budakeszi intézménnyel fenntartja jogviszonyát,
 • a tanulmányi idő alatt havonta egy nyílt óra tartását, akár személyes jelenléttel, akár online formában,
 • a II. félévben, a félév vége felé 1 nyílt szakmai nap tartását, akár személyes jelenléttel, akár online formában (melyben bemutatja az órára való felkészülést, az alkalmazott módszertant, az ezzel kapcsolatos tapasztalatait, és a felhasznált anyagokat) a szakmai zsűri, az önkormányzat, és a szülői szervezetek delegáltjainak, tanár kollégáinak,
 • a sikeres program végén összefoglaló jelentés készítését.

4.)        Bírálati szempontok:

 1. Eredetiség (innováció): új fejlesztés (3) újszerű alkalmazás (2) egyszerű alkalmazás (1) egyik sem (0)
 2. Kooperáció/hálózatosodás: diákokkal együtt (3) más tanárokkal együtt (2) egyéni (1) egyik sem (0)
 3. Terepe I.: iskolai szint (3) osztályszint (2) csoport (1) egyik sem (0)
 4. Terepe II.: tanóra (3) szakkör/sportkör (2) egyéb (1) egyik sem (0)
 5. Sokszorosíthatóság: jó (2) átlagos (1) semmilyen (0)
 6. IKT használat: produktív alkalmazás (2) egyszerű alkalmazás (1) semmilyen (0)
 7. Nyelvezet szakszerűsége: szakszerű (2) átlagos (1) átlag alatti (0)

5.)        A támogatás mértéke, időtartama, a támogatásban részesíthető pedagógusok száma:

A nyertes pedagógusok havonta bruttó 75.000.-Ft pályázati támogatásban részesülnek programjukért. 

A támogatás időtartama: 2020. november – 2021. június 15.

A támogatásban részesíthető pedagógusok száma: 1 fő.

 

6.)        A pályázat benyújtásának módja, beérkezésének határideje:

Email-en a makaik@budakeszi.hu email címre

Cím:    Budakeszi Város Önkormányzata

 1. Győri Ottilia polgármester

            2092 Budakeszi, Fő utca 179. 

Kérjük az email tárgyában feltüntetni: „Budakeszi Oktatásáért” pedagógus pályázat.

Beérkezési határidő: 2020. október 19. 12 óra

A határidő lejárta után hiánypótlásra, módosítására nincs lehetőség.

 

7.)        A pályázat kötelező tartalmi elemei:

 • szakmai önéletrajz,
 • minimum egy szakmai ajánlás,
 • kitöltött adatlap (1. számú melléklet szerint),

 

8.)        Érvénytelenségi okok:

Érvénytelen az a pályázat, amely nem felel meg a megadott tartalmi és formai követelményeknek.

 

9.)        A pályázatok elbírálásával és a döntéssel kapcsolatos tudnivalók:

A pályázatokat szakmai zsűri bírálja el. A beérkezett pályázatok tartalma szerint az elbírálásba szakértő is bevonható.

Az elbírálás határideje: 2020. november 9.

A nyertes pályázókkal az Önkormányzat támogatási szerződést köt.

 

10.)      Kapcsolattartó:

A pályázatok benyújtásával, tartalmával kapcsolatban további információt Bakács          Bernadett tanácsnok nyújt. Email-en: bede.bakacs@gmail.com Telefonszám: 30/951-3368.

ADATLAP

1.) Mutassa be az alkalmazni kívánt pedagógiai gyakorlat szükségességét, megalapozottságát, elméleti hátterét.

(Minimum 1000, Maximum 2000 karakter szóköz nélkül)

 

2.) Mutassa be példákkal a módszertani eszközöket, melyeket az órákon alkalmaz.

(Minimum 1000, Maximum 2000 karakter szóköz nélkül)

 

3.) Mutassa be a fejlesztés várható eredményeit.

(Minimum 1000, Maximum 2000 karakter szóköz nélkül)

 

4.) Alkosson ütemtervet a nyílt órák (személyes vagy online), és a nyílt szakmai nap (személyes, vagy online) időpontjának megjelölésével.

 

5.) Az Ön által használt módszer ismertetése, átültetése az iskolai gyakorlatba.

(Max. 1000 karakter szóköz nélkül.) 

 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS II.

Budakeszi Város Önkormányzata a Képviselő-testület 313/2020. (IX.24.) számú határozatával pályázatot hirdet tanulók részére „Budakeszi Oktatásáért” 2020/2021. tanévre címmel

 • A pályázat célja:

Ösztönözze a Budakeszi általános, illetve középiskolás tanulókat a kiemelkedő iskolai tanulmányok és eredményes tanulmányi, zenei, vagy sport sikerek elérésére.

 • A pályázat benyújtására jogosultak:

Azok a Budakeszi lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező

 • Széchenyi István Általános Iskola
 • Budakeszi Német Nemzetiségi Általános Iskola
 • Nagy Sándor József Gimnázium
 • Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium

tanulói 2. osztálytól, akiknek a tanulmányi átlaga 4,5 felett van, és eredményesen szerepeltek a 2018/2019., vagy a 2019/2020. tanévben tanulmányi, zenei, vagy sportversenyen.

3.)   A pályázathoz csatolni kell:

 • Önéletrajzot (név, cím, iskola, osztály, hobby),
 • 2019/2020. tanév végi bizonyítvány másolatát,
 • Igazgatói ajánlást,
 • Szülői beleegyező nyilatkozatot,
 • A 2018/2019., vagy a 2019/2020. tanévben szerzett tanulmányi, zenei, vagy sporteredmény dokumentumát (pl: oklevelét) és a verseny bemutatását (pl.: kiírást).

4.)        Az ösztöndíj mértéke, időtartama, a támogatásban részesíthető tanulók száma:

Az ösztöndíj mértéke az ötödik osztályig 5.000 Ft/hó, nyolcadik osztályig 10.000 Ft/hó, 9-13. osztályig 15.000 Ft/hó

A támogatás időtartama: 2020. november – 2021. június 15.

A támogatásban részesíthető tanulók száma: korcsoportonként 1 tanuló

 

5.)        A pályázat benyújtásának módja, beérkezésének határideje:

E-mailben a makaik@budakeszi.hu címre.

Cím:    Budakeszi Város Önkormányzata

 1. Győri Ottilia polgármester

            2092 Budakeszi, Fő utca 179. 

Kérjük a tárgyban feltüntetni: „Budakeszi Oktatásáért” tanulói pályázat.

Beérkezési határidő: 2020. október 19. 12 óra

A határidő lejárta után hiánypótlásra, módosítására nincs lehetőség.

 

6.)        Érvénytelenségi okok:

Érvénytelen az a pályázat, amely nem felel meg a megadott tartalmi és formai követelményeknek.

 

7.)        A pályázatok elbírálásával és a döntéssel kapcsolatos tudnivalók:

A pályázatok elbírálásáról szakmai zsűri dönt. A beérkezett pályázatok tartalma szerint az elbírálásba szakértő is bevonható.

Az elbírálás határideje: 2020. november 9.

A nyertes pályázók törvényes képviselőjével az Önkormányzat támogatási szerződést köt.

 

8.)        Kapcsolattartó:

            A pályázatok benyújtásával, tartalmával kapcsolatban további információt Bakács          Bernadett tanácsnok nyújt. Email: bede.bakacs@gmail.com Telefonszám: 30/951-3368.

Megosztom a cikket