Pályázatok

Új vezetőt keres az önkormányzat a BVV Kft. élére

 

Az utóbbi időben több olyan lakossági bejelentés is érkezett Budakeszi Város Önkormányzatához, amelyben az érintettek kifogásolták a Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. által elvégzett munkálatok minőségét, vagy adott esetben, az időben el nem végzett munkák miatt emeltek kifogást.

 

Az önkormányzat vezetése a lakossági jelzéseket megvizsgálva azokat több esetben is indokoltnak ítélte, ezért a július 6-i rendkívüli Képviselő-testületi ülésen döntöttek a BVV Kft. vezetőjének felmentéséről. A képviselők egyhangú határozata alapján az ügyvezetőt július 10-től a munkavégzési kötelezettsége alól felmentették, a felmondás augusztus 8-i hatállyal lép életbe. Egyben döntött a testület az ügyvezetői pályázat kiírásáról. A pályázati felhívás az alábbi linken olvasható.

 

https://www.facebook.com/Budakeszi-Hírmondó-hivatalos-oldala-1869523993358104/

Megosztom a cikket

PÁLYÁZHAT JÁRDAÉPÍTÉSRE

Idén is folytatódik az önkormányzat támogatásával a lakossági járdaépítés.  A képviselő-testület az április végi ülésén döntött a pályázat kiírásáról, melyre bruttó 5 millió Ft-ot biztosított.  Azok a pályázók pályázahatnak, akik  önrészként  biztosítják az adott járdaszakasz építéséhez vagy felújításához szükséges,  a BVV Kft. által egységesen beszerezendő építőanyag költségét. Így a pályázattal érintett járdaszakasz önköltsége bruttó 2.500,- forint/m2 saját költséget jelent a pályázónak. Társasházak esetében a közgyűlési határozat csatolandó, mely szerint a társasház lakói a pályázaton részt kívánnak venni és vállalják a kapcsolódó önrész befizetését. A járdaépítéshez a meghatározott támogatáson felül – bármely okból felmerülő többletigény esetén – további támogatás nem adható.

 

(tovább…)

Megosztom a cikket

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 

a Budakeszi, Fő utca 187. sz. alatti ingatlan Budakeszi Város Önkormányzatának tulajdonában lévő tulajdonrészének értékesítésére


(tovább…)

Megosztom a cikket

A Fő téri parkban terület kiadó

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, egy fordulós nyílt pályázatot hirdet az 1/1 tulajdoni részben Budakeszi Város Önkormányzatának tulajdonában álló, Budakeszi 1811/2 hrsz.-ú, természetben a Budakeszi, Fő tér területén 150 m2 területrész bérbe vételére.

(tovább…)

Megosztom a cikket

Kiadó ház Budakeszin

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, egyfordulós nyílt pályázatot hirdet a Budakeszi Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Budakeszi 1866 hrsz.-ú, természetben a Budakeszi, Fő u. 111. szám alatt található kivett lakóház, udvar megnevezésű ingatlan 360/1160 tulajdoni hányadának bérbe vételére.

(tovább…)

Megosztom a cikket

Pályázati kiírás főszerkesztői állásra

Pályázati felhívás Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján pályázatot hirdet főszerkesztő munkakör betöltésére.

(tovább…)

Megosztom a cikket

Pályázati kiírás TV közvetítésre

Pályázati kiírás Budakeszi kiemelt eseményeiről műsorok, interjúk készítéséről, képviselő-testületi ülések televíziós közvetítése feladatainak ellátásáról.

(tovább…)

Megosztom a cikket