Pályázat Intézményi referens munkakör betöltésére

Budakeszi Polgármesteri Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet

Budakeszi Polgármesteri Hivatal 
Intézményi referens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2092 Budakeszi, Fő utca 179.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

  1. számú melléklet, 14. pont Hatósági feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A jegyzőhöz telepített Intézményi referensi feladatok ellátása: – kapcsolatot tart az Önkormányzat által fenntartott, illetve működtetett intézmények ( bölcsődék, óvodák, egészségügyi, közművelődési )és iskolák vezetőivel, feladatkörük ellátásában segít, jogszabályokban meghatározott esetekben pedig közreműködik az intézmények vezetőivel a feladatuk ellátásában. Tehát ellátja az e tárgyban hozott önkormányzati döntések előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. – a termőföld kifüggesztéseket kezeli, – ellátja a társasházak törvényességi felügyeletét, — továbbá a vezető által kijelölt egyéb feladatokat is ellát.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Közszolgálati Szabályzat az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Magyar állampolgárság,
  • Cselekvőképesség,
  • Büntetlen előélet,
  • Főiskola, vagy egyetem, felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, természettudományi, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, hittudományi, jogi, műszaki szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, közszolgálati, jogi szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga,
  • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 közigazgatási alapvizsga, szakvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Önéletrajz a 45/2012. (III. 20) Kormányrendelet 1. számú melléklete szerint
  • Motivációs levél
  • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
  • Oklevelek, bizonyítványok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Makai Katalin aljegyző nyújt, a 0623/535-710/0/113 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 Elektronikus úton Bártfai Zsuzsanna részére a humanpolitika@budakeszi.hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok tartalmi és formai szűrését követően a kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A munkáltató fenntartja a pályázat érvénytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Budakeszi Hírmondó online – 2019. július 9.

Budakeszi város honlapja – 2019. július 9.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki. A közszolgálati jogviszony létesítésének feltétele a tiszta hatósági erkölcsi bizonyítvány, melyet a kinevezésig át kell adni a munkáltató számára.

 

Megosztom a cikket