Pályázat közművelődési szakember munkakör betöltésére.

Erkel Ferenc Művelődési Központ

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

közművelődési szakember

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 30 órás

A munkavégzés helye: Pest megye, 2092 Budakeszi, Fő utca 108.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Művelődésszervezői feladatok ellátása, rendezvényeken, programokon, szabadtéri fesztiválok szervezésében való közreműködés. A művelődési központban működő csoportok tevékenységének segítése. Civil kapcsolatok ápolása, intézményi kommunikáció, PR tevékenység, média és sajtókapcsolatok szervezése. A pályázati lehetőségek figyelemmel kísérése, pályázatok írása és részvétel azok elszámolásában – a rendezvények finanszírozásához, technikai eszközök beszerzéséhez pályázatok, szponzori támogatások útján anyagi források megszerzésére törekvés – információs szolgáltatás, promóciós anyagok terjesztése, korrektúrázása – a rendezvények ügyeleti teendőinek ellátása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, közművelődési szakember, művelődésszervező, kulturális rendezvényszervező, felsőfokú kulturális menedzser szakképesítés,
 • Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,
 • büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Hasonló munkakörben szerzett – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • A munkavégzés jellegéből adódóan elsősorban Budakeszi vagy környéki lakóhely
 • számítógépes grafikai alkalmazások ismerete, honlap feltöltés

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű kapcsolatteremtési, kommunikációs és szervezési készség,
 • megbízhatóság, felelősségtudat,
 • önálló munkavégzés, hivatástudat, jó problémamegoldó készség,
 • rendezvényszervezési, programszervezési gyakorlat,
 • nyitottság, együttműködés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél, az előírt képesítést és gyakorlatot igazoló okiratok, igazolások hiteles másolatai. Nyilatkozat, hogy a pályázat anyagában foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul. Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 24.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Erkel Ferenc Művelődési Központ címére történő megküldésével (2092 Budakeszi, Fő utca 108. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: közművelődési szakember.
 • Elektronikus úton Tóthné Fajtha Anita igazgató részére az info@efmk-budakeszi.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati feltételeknek megfelelő pályázók előértékelését követően a kiválasztottak személyes meghallgatására kerül sor. A személyes meghallgatásra behívott pályázókat az eredményről e-mailben értesítjük.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Budakeszi Város honlapja – 2019. március 6.
 • Budakeszi Hírmondó online – 2019. március 6.
Megosztom a cikket