Pályázat területi védőnő munkakör betöltésére

Budakeszi Város Önkormányzata

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Budakeszi Város Önkormányzata 

területi védőnő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019.03.15 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2092 Budakeszi, Fő utca 179.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Budakeszi III. számú területi védőnői körzetében területi védőnői feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet 2. § szerinti egészségügyi főiskolai karon szerzett védőnői oklevél vagy ezzel egyenértékűnek elismert oklevél,
  • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  védőnői munkakörben szerzett tapasztalat, B kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Oklevelek, bizonyítványok másolata
  • Motivációs levél
  • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
  • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata, vagy igénylőlap, vagy nyilatkozat
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevők megismerhetik
  • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó beleegyezik-e a pályázata nyilvános képviselő-testületi ülésen történő megtárgyalásába
  • Önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:2019. február 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Garamvölgyi Virág nyújt, a 0630/2021-911 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Bártfai Zsuzsanna részére a humanpolitika@budakeszi.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje:2019. március 14.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az álláspályázat kiírására felmentési időre szóló helyettesítés miatt kerül sor. 2019. március 15. után a kinevezés határozatlan idejűvé módosulhat.

 

Megosztom a cikket