Megoldódik a csapadékvíz-elvezetés a Kert utcában!

Örömmel értesítjük Önöket, hogy Budakeszi Város Önkormányzata 100.504.000 Ft összegű támogatást nyert a Belügyminisztérium vis maior alapjából a 2016 decemberében a Kert utcában bekövetkezett károk enyhítésére.

 

A Kert utca Fő utca és Domb utca közötti szakasza egy korábban elnyert pályázat alapján a következő évben felújításra kerül.

A Domb utcától a Megyei utca felé eső részen a vis maior pályázaton elnyert összeg nyújt fedezetet az előző év végén az útpályán és a vízelvezetésben bekövetkezett károk helyreállítására.

 

dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester