Get Adobe Flash player

Látogatóink

2010. november 20. óta
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterMa231
mod_vvisit_counterTegnap4114
mod_vvisit_counterEz a hét5890
mod_vvisit_counterMúlt hét8010
mod_vvisit_counterEz a hónap25640
mod_vvisit_counterMúlt hónap42171
mod_vvisit_counterÖsszesen3546917

Online látogatók: 25
Az Ön adatai: 54.162.15.31
,
Mai nap: 2018 szept. 19.

Pályázat intézményvezető munkakör betöltésére

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Mosolyvár Bölcsőde 

intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2092 Budakeszi, Konth Miklós utca 2.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A bölcsődei intézmény magasabb vezetői feladatainak ellátása. Az intézmény irányítása és képviselete a vonatkozó jogszabályok, belső szabályzatok és az alapító rendelkezései szerint. Az intézmény alaptevékenységébe tartozó vezetői feladatok, továbbá az önállóan működő költségvetési szerv hatáskörébe tartozó gazdasági feladatok ellátása. Felel az intézmény szakszerű és törvényes működtetéséért, a takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, melyet jogszabály vagy közalkalmazotti szabályzat nem utal más hatáskörébe. Ellátja az egyéb vezetői feladatokat.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, vagy egyetem, 1. csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA), vagy 2. a) bölcsődei szakgondozó (OKJ), b) csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ), c) csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ), d) csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó (OKJ), e) kisgyermekgondozó, -nevelői (OKJ), f) csecsemő- és kisgyermeknevelő asszisztens (FOKSZ), vagy 3. a 2. a)-f) pontja szerinti végzettség valamelyikével rendelkező: intézetvezető, szakoktató, védőnő, felsőfokú szociális alapvégzettségű személy vagy pedagógus, vagy 4. a csecsemő- és gyermekgondozói végzettséggel rendelkező: intézetvezető, szakoktató, védőnő, felsőfokú szociális alapvégzettségű személy vagy pedagógus,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti jogviszonyba, kisgyermeknevelő munkakörbe kinevezhető

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • legalább 3 év vezetői/ bölcsődevezetői gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A pályázatokat A/4-es méretű, összefűzött, gépelt oldalak formátumban 2 példányban, zárt borítékban kell benyújtani, amely tartalmazza az alábbiakat:
 • részletes szakmai önéletrajz oklevél/bizonyítvány másolatokkal
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai program
 • nyilatkozat arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdése szerinti kizáró ok vele szemben nem áll fenn
 • hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylőlap másolata
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, továbbá hogy a pályázati elbírálásban résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek, valamint arról, hogy a pályázatának elbírálását zárt ülésen kéri-e

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester asszony nyújt, a 0623/535710/0/111 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (2092 Budakeszi, Fő utca 179.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 16/2018/HR , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.
 • Személyesen: Pest megye, 2092 Budakeszi, Fő utca 179.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A tartalmi és formai követelményeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül a szakmai érdek-képviseleti szövetség, illetőleg egyesület képviselőjének vagy a szakma szerint illetékes szakmai kollégium tagjának részvételével Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bizottságot hív össze, amely a pályázót meghallgatja. A bizottság véleményét figyelembe véve választja ki a nyertes pályázót.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Budakeszi Hírmondó online - 2018. január 23.
 • Budakeszi város honlapja - 2018. január 23.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát. A munkáltató 4 hónap próbaidőt köt ki.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a varoshaza.budakeszi.hu honlapon szerezhet.

 

Ma 2018. szeptember 19., szerda, Vilhelmina napja van.

Következő programok