Get Adobe Flash player

Látogatóink

2010. november 20. óta
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterMa1
mod_vvisit_counterTegnap1119
mod_vvisit_counterEz a hét5099
mod_vvisit_counterMúlt hét7744
mod_vvisit_counterEz a hónap25150
mod_vvisit_counterMúlt hónap31238
mod_vvisit_counterÖsszesen3414263

Online látogatók: 11
Az Ön adatai: 54.158.194.80
,
Mai nap: 2018 máj. 25.

Pályázat az Erkel Ferenc Művelődési Központ igazgató beosztás ellátására.

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Erkel Ferenc Művelődési Központ

igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

 

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2092 Budakeszi, Fő utca 108.

 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény irányítása és képviselete a vonatkozó jogszabályok, belső szabályzatok és az alapító rendelkezései szerint. Az intézmény alaptevékenységébe tartozó vezetői feladatok, továbbá az önállóan működő költségvetési szerv hatáskörébe tartozó gazdasági feladatok ellátása. Felel az intézmény szakszerű és törvényes működtetéséért, a takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, melyet jogszabály vagy közalkalmazotti szabályzat nem utal más hatáskörébe. Ellátja az egyéb vezetői feladatokat.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 150/1992. (IX. 20.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, közművelődési végzettség és szakképzettség, vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga ,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Fenti végzettségnek, képesítésnek megfelelő feladatkörben legalább öt éves szakmai gyakorlatról szóló hitelt érdemlő igazolás
 • kiemelkedő közművelődési tevékenység
 • büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • vezetői tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

 • kiváló szintű elhivatottság, kapcsolatteremtő képesség, szervező készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések, és az intézmény vezetésére vonatkozó program
 • három hónapnál nem régebbi, teljes körű hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/G. § (1) bekezdés szerinti képesítés megszerzéséről szóló igazolás, ennek hiányában a képesítés vállalásáról szóló nyilatkozat
 • oklevél- és bizonyítványmásolatok
 • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak ? a pályázati eljárással összefüggő, a szükséges mértékben való ? kezeléséhez hozzájárul
 • nyilatkozat arról, hogy zárt vagy nyilvános ülésen kéri pályázatának megtárgyalását

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. január 1. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 4.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (2092 Budakeszi, Fő utca 179. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 323/2017/HR , valamint a beosztás megnevezését: igazgató.
 • Személyesen: Budakeszi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán, Pest megye, 2092 Budakeszi, Fő utca 179. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot A/4-es méretű gépelt oldalak formátumban, 2 példányban, zárt borítékban kell benyújtani. A pályázót a pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg. A kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve a pályázati határidő lejártát követő első ülésén dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Budakeszi Város honlapja - 2017. szeptember 5.
 • Budakeszi Hírmondó online - 2017. szeptember 5.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. A pályázat kiírója a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor 4 hónap próbaidőt köt ki.

Ma 2018. május 25., péntek, Orbán napja van.