Get Adobe Flash player

Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

Hirdetés

Látogatóink

2010. november 20. óta
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterMa722
mod_vvisit_counterTegnap537
mod_vvisit_counterEz a hét5225
mod_vvisit_counterMúlt hét11380
mod_vvisit_counterEz a hónap43022
mod_vvisit_counterMúlt hónap52942
mod_vvisit_counterÖsszesen1436751

Online látogatók: 15
Az Ön adatai: 54.166.122.86
,
Mai nap: 2014 dec. 20.

Jegyzői Titkárság - bemutatkozunk

Minden hónapban részletesen bemutatjuk az Önkormányzat egyik osztályát, annak érdekében, hogy Ön pontosan tudja, kihez kell ügyes-bajos dolgaival fordulnia.

 

Garainé dr. Szelenczy Gabriella - jegyző

Vezeti a Polgármesteri Hivatalt és ebből következően a konkrét munkaszervezési utasításokat, feladatokat a jegyző adja ki a hivatal dolgozóinak. Gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról. A hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét; gyakorolja a munkáltatói jogokat a hivatal köztisztviselői vonatkozásában. Részt vesz a képviselő-testület, és a bizottságok ülésén. A törvényesség őre, a döntések törvényességéért a jegyzőt önálló felelősség terheli. A képviselő-testület és a bizottságok működésével kapcsolatban a jegyzőnek feladata az is, hogy figyelemmel kísérje az ülés vezetését és jelezze, ha az ülésvezetés eltér a Szervezeti és Működési Szabályzat vagy más jogszabály előírásaitól. A képviselő-testület üléséről készíttet jegyzőkönyv tartalmi hitelességéért is felelős. A jegyzőkönyv hitelessége nem csupán a formai előírásoknak való megfelelést jelent, hanem a tartalmi hűséget is az ülésen elhangzottakhoz. Alapvető kötelessége még, hogy a képviselő-testület és a polgármester által meghatározott önkormányzati feladatok teljesítésén kívül megszervezze az állampolgárok közigazgatási ügyeinek szakszerű intézését. A jegyző kötelezettségei igen sokrétűek. Hatásköre érinti az önkormányzat egész működését. A jegyző ? a polgármester külön utasítása nélkül is ? önállóan, ?automatikusan? cselekedni köteles akkor, ha azt az önkormányzati érdekek megkívánják. Ilyen kötelezettsége például: önkormányzati döntések kezdeményezése, előkészítése, alternatív javaslatok kidolgoztatása. A kezdeményezés történhet jogszabályi előírások alapján, de lehet olyan helyi közügy kapcsán is, ahol indokolt az intézkedés, döntés hozatala. A döntések végrehajtásának megszervezésében is önálló intézkedések meghozatalára jogosult. 

dr. Verhóczki Zita ? osztályvezető

Balról jobbra: Polonkai Zsuzsanna, Buzás Anita, dr. Verhóczki Zita, dr. Agócs Erzsébet, Garainé dr. Szelenczy Gabriella, Száva Emese, Tillinger Ilona, Nagy István

Átfogja, szervezi, ellenőrzi és vezeti a Jegyzői Titkársági Osztály munkáját. A munkatervben meghatározott napirendek előkészítésében segíti a jegyző munkáját. Figyelemmel kíséri a képviselő-testületi ülések előkészítését. Részt vesz a képviselő-testületi üléseken és segíti azok technikai előkészítését, lebonyolítását. Ellenőrzi a képviselő-testületi ülések jegyzőkönyveit. Figyelemmel kíséri a képviselő-testületi határozatok, rendeletek nyilvántartásának vezetését. Az országgyűlési és helyhatósági választásokkal, valamint népszavazással, népi kezdeményezéssel kapcsolatos feladatokat ellátja. Javaslatot tesz a rendeletek, belső szabályzatok szövegére, valamint előkészíti azokat. Segítséget nyújt a többi osztálynak jogszabály-alkotási feladataik elvégzésében. A Hírmondó önkormányzati lappal kapcsolatos, az alapító feladatkörébe tartozó ügyeket döntésre előkészíti a képviselő-testület számára. Megírja az önkormányzati határozatok értelmezését az újságba. Az intézmények, valamint a gazdasági társaságok alapító okiratainak módosítását előkészíti a polgármester és a képviselő testület számára. Előkészíti döntésre az intézmények átszervezésével, megszűnésével kapcsolatos előterjesztéseket, figyelemmel kíséri azok végrehajtását.

Nagy István ? gépkocsivezető

Elvégezi a hivatal helyben és városon kívüli küldeményeinek továbbítását. A polgármesternek, a képviselőknek és a hivatal munkatársainak szükség szerint rendelkezésére áll tárgyalásokra történő szállításkor, helyszínelések lebonyolításakor. Karbantartja a gondjára bízott gépjárművet.

Buzás Anita ? informatikus

Rendszergazda. Ellátja a számítógépes hálózat karbantartási, felügyeleti, rendszeradminisztrátori feladatai. Fenntartja az alkalmazások működési biztonságát. Felügyeli a szervereket. Ellátja és felügyeli a rendszer- és adatgazda feladatokat: programok telepítése, frissítése; jogosultságok karbantartása; statisztikai jelentések elkészítése, éves zárás végzése; fénymásoló gépek, nyomtatók üzemképességének biztosítása; elromlott berendezések megjavíttatásáról történő gondoskodás.

Száva Emese ?humánpolitikus

Ő végzi a hivatal köztisztviselői, munkavállalói jogviszonyban állók személyzeti és munkaügyi teendőit. Előkészíti a jogviszony létesítésével, (pályáztatás, kinevezés, munkaszerződés elkészítése, eskü letétele); tartalmával (előmenetel); megszűnésével (megszűnés, megszüntetés) kapcsolatos iratokat. Vezeti a közszolgálati alapnyilvántartást. Gondoskodik a személyi anyag (jogviszonnyal kapcsolatos iratok) együttes tárolásáról. Elvégzi a személyzeti iratok iktatását és irattározását. Ellátja a köztisztviselői vagyonnyilatkozattal kapcsolatos feladatokat. Titkos ügyiratkezelői feladatokat is ellát.

Tillinger Ilona ? NKÖ referens, TRÖ referens, humánpolitikus

Feladata a Német Önkormányzat működésével kapcsolatos teendők ellátása, jegyzőkönyv készítése az üléseikről és azok megküldése a Kormányhivatalhoz. Közreműködik a Német Önkormányzat rendezvényeinek szervezésében. Hozzá tartozik a Nagyszénászugi Településrészi Önkormányzat működésével kapcsolatos teendők ellátása, és üléseikről jegyzőkönyv készítése. Ellátja az önkormányzat intézményvezetői, közalkalmazotti, továbbá a Hivatalban közcélú jogviszonyban állók személyzeti és munkaügyi ügyeivel kapcsolatos teendőket. Ellátja a képviselői és közalkalmazotti vagyonnyilatkozattal kapcsolatos feladatokat. Titkos ügyiratkezelői feladatokat is ellát.

Polonkai Zsuzsanna

Előkészíti a Budakeszi Város Képviselő-testülete üléseit, vezeti az azok jegyzőkönyvét. Összeállítja a lejárt határidejű határozatokat és az arra adandó válaszokat, azaz nyomon követi a képviselő-testületi döntések végrehajtását. Vezeti a határozatokról a nyilvántartásokat külön a zárt és külön a nyílt ülést érintőeket. Elkészíti a vezetői értekezletek jegyzőkönyvét, valamint azt ott kiadott feladatok végrehajtását figyelemmel kíséri, arról nyilvántartást vezet.

dr. Agócs Erzsébet

A belső utasításokat, intézkedéseket karbantartja, az osztály feladatkörébe tartozó szabályzatokat napra késszé teszi. Jelzi az osztályvezetőknek az osztályukat érintő intézkedések aktualizálásának szükségességét. Vezeti a belső utasítások, intézkedések kimutatását. Az egységes szerkezetű intézkedéseket, utasításokat elkészíti.

Ellátja az önkormányzati tulajdonú gazdasági táraságok jogi és pénzügyi ügyeinek vitelét. Kapcsolatot tart a BVV Kft. és a BSZM Kft. ügyvezetőivel. A rendeleteket, egységes szerkezetű rendeleteket karbantartja, aktualizálja. Az intézmények alapító okirataival és nyilvántartásba vételével kapcsolatos teendőket is ellátja, beleértve a Magyar Államkincstár tájékoztatását is. Vezeti az önkormányzat többségi részesedésével működő gazdasági társaságok alapító okiratainak nyilvántartását.

 

FacebookIWIWGoogle bookmarkTwitterMyspace bookmarkBlogter.hu
Ma 2014. december 20., szombat, Teofil napja van.

Következő programok

Hirdetés